خانه / زندگی بهتر / تفاوت صیغه محرمیت با عقد موقت؟ (ازدواج موقت و دائم)

تفاوت صیغه محرمیت با عقد موقت؟ (ازدواج موقت و دائم)

تفاوتهاى ازدواج موقت و دائم در چیست؟

یکی از قوانین اسلام از دیدگاه مذهب جعفری این است که ازدواج میتواند به دو نحو صورت بگیرد:دائم و موقت. ازدواج موقت که در افواه «عوام» به نام «صیغه» مشهور شده از نظر قوانین اسلامى یک نوع قرارداد ازدواج است مانند ازدواج دائم اما این دو نوع ازدواج از جهاتی مشترک و از جهاتی با هم متفاوتند.

متن صیغه محرمیت دائم متن صیغه دائم متن خطبه عقد به عربي فرق صیغه دائم با موقت فرق صیغه با عقد دایم صیغه محرمیت در دوران نامزدی صیغه با دختر جوان زن مطلقه برای صیغه رابطه در دوران صیغه محرمیت بوسیدن در صیغه محرمیت باکره چیست احکام صیغه موقت دختر باکره احکام ازدواج موقت احکام ازدواج آموزش ازدواج

برخی از وجوه اشتراک آن دو عبارتند از:

۱)در هر دو ، مادر زن و دختر زن به مرد محرم و حرام می گردد . همچنین پدر شوهر و پسر او به زن .

۲)ازدواج زن شوهردار ( خواه متعه ، خواه دائم ) با مرد دیگری حرام است .

۳)زنا با زن شوهردار ( چه متعه ، چه دائم ) موجب حرمت ابدی  می شود .

۴)لازم است پس از جدایی در هر دو ( دائم و موقت ) ، زن عده نگهدارد .

۵)در هر دو نوع ، مرد نمی تواند به طور همزمان با دو خواهر ازدواج کند .

۶)خواستگاری از زوجه موقت همانند زوجه دائم حرام است.

عمده تفاوتهای عقد موقت با دائم عبارتند از:

۱)زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد، ولى جمعى از فقها گفته اند این در صورتى است که شرط نفقه و ارث نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.

۲) زن در عقد موقّت آزاد است که کارى در خارج خانه براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط نیست مادام که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولى در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.

۳)در عقد موقت بر مرد لازم نیست شب ها نزد همسر موقّت خود باشدبرخلاف عقد دائم.

۴)در عقد موقت پایان مدّت به منزله طلاق است و بلافاصله زن باید عدّه نگه دارد، (هرگاه آمیزش صورت گرفته باشد)برخلاف  عقد دائم .

۵) عدّه عقد دائم سه بارعادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام مى شود، ولى عدّه عقد موقّت دوبار بیشتر نیست.

۶)عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود.

۷)در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد .فرزند حاصل ازازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است.
برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند

۸)در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد.

۹)در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.

۱۰)در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند.

۱۱)برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.

۱۲)در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل پیدا می شود و فرد نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل نمی خواهد.

۱۳)در ازدواج دائم «مسلمان» نمى تواند با «غیر مسلمان» ازدواج کند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانى که از اهل کتاب است (مانند مسیحى و یهودى) مانعى ندارد.

میتوان گفت ازدواج موقت از جهات متعدّد و مۆثری با ازدواج دائم تفاوت دارد و زن و مرد آزادی عمل بیشتری دارند. اساساً خداوند حکیم این حکم را تشریع فرموده تا افرادی که شرایط زندگی دائمی را ندارند، دچار آلودگی و گناه نشوند و از طریق مشروع نیاز طبیعی و جنسی خود را تأمین کنند.

بدیهی است که ما با این خصوصیات طرفدار این قانون هستیم ـ چنان که در دین الهی بیکم و کاست وارد شده است ـ اینکه بعضی مردان و زنان از این قانون سوء استفاده میکنند، ربطی به قانون ندارد.

لغو این قانون، جلو آن سوء استفادهها را نمیگیرد، تنها شکل آنها را عوض میکند. به علاوه با نبود قانون، در حقیقت جواز هرگونه عملی صادر میشود.

مشکل جهل و عدم تربیت صحیح افراد را با تعویض قانون نمیتوان حل کرد.

تفاوت ازدواج موقت که از یکساعت تا چندین سال را میتواند دربربگیرد با زنا و رابطه نامشروع و آزاد هر مرد با هر زن این است که در عقد موقت، مسۆولیت همسرداری، اجرای صیغه ازدواج، ایجاد محرمیت بین بعضی از افراد، تعیین مهر و بار آن بر دوش مرد، محدودیت ازدواج با برخی افراد و در بعضی ایام، تکلیف عدّه برای زنان بین نه سال تا دوران یائسگی و آرامش روانی و جسمی به‎دلیل استفاده از راه مشروع وجود دارد که آن را از زنا ممتاز و جدا میکند. نکاح مدت دار راهی است که خداوند مقرّر فرموده و جواز شرعی دارد و انسان باید همواره در راه مجاز و سالم حرکت کند.

ازدواج موقت با صیغه محرمیت چه فرقی دارد و بنا به فتوای کدامیک از مراجع اجازه پدر لازم نیست؟ و ذکرش چیست؟ آیا خود دختر و پسر هم می توانند آن ذکر را بخوانند و آیا به فارسی هم می توانند بخوانند و اگر به فارسی هم می شود چه عبارت فارسی مناسب است؟

۱- ازدواج موقت همان صیغه محرمیت است

۲- توجه شما را به طرح یک سوال و پاسخ جلب می کنیم.

آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟

T} آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V} آیت‏ الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲، النکاح، م ۷۰؛ امام، استفتاءات، ج ۳، اولیاء العقد، س۴ و ۲۷؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص ۱۵۴۷ و ۱۵۱۲ و ۱۵۵۶.{V

T}آیات عظام خامنه ‏اى، صافى, مکارم و وحید: {T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V} آیت‏ الله خامنه‏اى، استفتاء، س ۷۹۸ ؛ آیت‏ الله فاضل، جامع‏ المسائل، ج ۱، س ۱۴۳۸؛ آیت‏ الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م ۲، آیت ‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۲۳۷؛ دفتر آیت‏ الله صافى.{V

T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏ الله بهجت، توضیح ‏المسائل، م ۱۸۹۱؛ آیت‏ الله فاضل، جامع‏ المسائل، ج ۱، س ۱۴۳۸.

۳- مشکلی که در زمینه ازدواج موقت دختر باکره وجود دارد, بیشتر مربوط به اذن پدر است نه خواندن صیغه توسط خودشان. اکثر مراجع اذن پدر دختر را در صحت عقد ازدواج بنابر احتیاط, واجب و لازم مى‏دانند. درباره شرایط صحت عقد فرقی میان لذت های جنسی و یا ازدواج موقت و ازدواج دایم نیست.

در هر صورت کسی که می خواهد ازدواج موقت نماید باید خوب به پیامدهای آن بیندیشد و از آنجا که پیامدهای این گونه روابط قابل پیش بینی نیست و ممکن است به خصوص برای دختر متضمن خسارت بزرگی باشد و شانس ازدواج دایم را از دست بدهد.

در صورتی که اذن پدر دختر باشد دختر و پسر می توانند خودشان صیغه عقد را بخوانند، صیغه عقد موقت به شرح ذیل است:

T} نظر همه مراجع: {T پس از تعیین مهر و مدت، نخست خانم بگوید: «زوجتک نفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) مرد بگوید: «قبلت التزویج».V} توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۶۹ ؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م ۲۳۶۵ و آیت الله وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۳۳ و دفتر: آیت الله خامنه‏ اى.{V

و صیغه عقد دائم چنین است: پس از تعیین مهر نخست خانم بگوید «وجتک نفسی علی المهر المعلوم» و پس از آن بدون فاصله(طولانی) مرد بگوید: «قبلت التزویج»

صیغه فارسی:

T} نظر آیات عظام امام خمینى، خامنه‏اى، سیستانى، صافى، مکارم، نورى و وحید: {Tاگر نمى‏توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، مى‏توانند به فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در همان زبان، لفظى را بگویند که معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند و لازم نیست وکیل بگیرند.V} توضیح ‏المسائل مراجع، م ۲۳۷۰ ؛ آیت الله وحید، توضیح ‏المسائل، م ۲۴۳۴؛ آیت الله نورى، توضیح ‏المسائل، م ۲۳۶۶ و آیت الله خامنه‏ اى، استفتاء، س ۴۰.{V

T} آیت الله تبریزى و آیت الله فاضل: {T اگر نمى‏توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، چنانچه گرفتن وکیل برایشان ممکن باشد – بنابر احتیاط واجب – باید وکیل بگیرند و اگر ممکن نیست، مى‏توانند خودشان به زبان فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در همان زبان، لفظى را بگویند که معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند.V}توضیح‏المسائل مراجع، م ۲۳۷۰.{V

T} آیت الله بهجت: {Tخواندن عقد نکاح به زبان فارسى ویا هر زبان دیگرى، جایز است؛ هر چند توانایى بر خواندن زبان عربى هم داشته باشند و وکیل گرفتن لازم نیست.V}آیت الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م ۲۳۷۰.{V

ترجمه فارسی عقد دائم چنین است:

زن بگوید: «خود را به همسری تو درآوردم به مهری که معین شده» و سپس مرد بگوید قبول کردم این ازدواج را»

ترجمه فارسی عقد موقت چنین است:

زن بگوید: « خود را به همسری تو در مدت مشخص درآوردم به مهری که معین شده» سپس مرد بگوید: «قبول کردم این ازدواج را»

متن خطبه چیست و به چه نحو باید خوانده شود؟

پاسخ: اگر عقد منقطع باشد کافی است با تعیین مهر و مدت به وکالت از زن بگوئید (انکحت موکلتی نفسی فی المده المعلومه علی الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگویید (قبلت النکاح لنفسی فی المده المعلومه علی الصداق المعلوم) البته در هر دو طرف باید با قصد انشاء عقد موقت باشد و قصد قبول آن.و اگر عقد دائم باشد کافی است به وکالت از زن بگوئید (انکحت موکلتی نفسی علی الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگوئید (قبلت النکاح لنفسی علی الصداق المعلوم) البته در هر دو مورد بعد از گفتن موکلتی اسم خانم را ذکر کنید.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*