خانه / بورس و سهام / کارنامه ۶ ماهه پتروشیمی شیراز چطور بود؟

کارنامه ۶ ماهه پتروشیمی شیراز چطور بود؟

سیل انتشار گزارش های عملکرد شش ماهه شرکت ها در حالی به راه افتاده که طی روز جاری پتروشیمی شیراز نیز آمار تولید و فروش محصولات خود را اعلام کرده است.

 طبق این آمارها که در جدول زیر قابل مشاهده است “شیراز” میزان تولید برآوردی خود را طی دوره شش ماهه اول سال مالی ۹۳ در مجموع ۵۱ درصد پوشش داده است.

مجمع پتروشیمی شیراز سود سهام پتروشیمی شیراز تحلیل پتروشیمی شیراز تحلیل بورس اخبار بورس

همچنین در بخش فروش نیز از یک میلیون و ۱۰۵ هزار تن مقدار برآوردی فروش در بودجه سال مالی جاری در مجموع نزدیک به ۶۲۴ هزار تن انواع محصولات به فروش رسیده که معادل ۵۶ درصد کل فروش برآوردی است.

مجمع پتروشیمی شیراز سود سهام پتروشیمی شیراز تحلیل پتروشیمی شیراز تحلیل بورس اخبار بورس

در جدول فوق نیز محصول نیترات صنعتی در حالی با پوشش ۱۱۳۸ درصدی مقدار فروش طی عملکرد دوره شش ماهه همراه بوده که بایستی به این نکته توجه داشت که فروش محصول نیترات به دو صورت داخلی و خارجی انجام می شود. بطوریکه “شیراز” برای سال مالی جاری فروش حدود ۲۲۷ هزار تن از این محصول را پیش بینی کرده که در سه بخش نیترات صنعتی، نیترات و کود مخلوط و نیز نیترات آمونیوم صادراتی طبقه بندی می شود.

بدین ترتیب در صورتی که شرکت مذکور موفق به فروش این محصول در یک بخش مثلاً صادرات نشود، میزان فروش در نظر گرفته شده برای این بخش را به دو بخش دیگر منتقل می کند. به عبارتی از کل ۲۲۷ هزار تن محصول نیترات برآوردی برای فروش در کل سال، طی دوره شش ماهه نخست حدود ۱۴۰ هزار تن به فروش رسیده که حاکی از پوشش ۶۲ درصدی آن است.

مجمع پتروشیمی شیراز سود سهام پتروشیمی شیراز تحلیل پتروشیمی شیراز تحلیل بورس اخبار بورس

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*