خانه / آخرین اخبار / نتایج کامل لیگ آزادگان (دسته یک) +جدول و برنامه بازی ها

نتایج کامل لیگ آزادگان (دسته یک) +جدول و برنامه بازی ها

نتایج کامل هفته بیست و ششم لیگ آزادگان ، لیگ دسته یک فوتبال

لیگ دسته اول هفته ۲۶
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
۱
پارسه تهران
۵
۰
پاس همدان۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۲
مس رفسنجان
۲
۱
خونه به خونه بابل۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۳
آلومنیوم هرمزگان
۰
۰
آلومنیوم اراک۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۴
خیبر خرم آباد
۱
۱
فولاد یزد۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۵
نفت مسجد سلیمان
۰
۰
شهرداری اردبیل۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۶
گل گهر سیرجان
۳
۱
صنعت نفت آبادان۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۷
ایرانجوان بوشهر
۰
۰
داماش گیلان۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۸
نساجی مازندران
۱
۰
مس کرمان۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۹
گیتی پسند
۳
۱
فجرسپاسی شیراز۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۰
ماشین سازی تبریز
۱
۱
پیکان تهران۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰

 

جدول لیگ دسته یک – آزادگان (۹۴-۹۵)

جدول رده‌بندی فوتبال دسته یک باشگاه‌های کشور
ردیفتیمبازی هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱
پیکان تهران
۲۶
۱۴
۱۰
۲
۳۹
۲۰
۱۹
۵۲
۲
فجرسپاسی شیراز
۲۶
۱۲
۹
۵
۲۶
۱۷
۹
۴۵
۳
خونه به خونه بابل
۲۶
۱۲
۸
۶
۲۸
۲۳
۵
۴۴
۴
مس کرمان
۲۶
۱۱
۹
۶
۲۴
۱۷
۷
۴۲
۵
ماشین سازی تبریز
۲۶
۱۰
۱۱
۵
۴۱
۳۰
۱۱
۴۱
۶
مس رفسنجان
۲۶
۸
۱۱
۷
۲۷
۲۳
۴
۳۵
۷
ایرانجوان بوشهر
۲۶
۹
۸
۹
۲۸
۳۲
۳۵
۸
نساجی مازندران
۲۶
۹
۸
۹
۲۵
۲۹
۳۵
۹
خیبر خرم آباد
۲۶
۸
۱۰
۸
۳۰
۲۷
۳
۳۴
۱۰
صنعت نفت آبادان
۲۶
۸
۱۰
۸
۲۹
۳۰
۳۴
۱۱
آلومنیوم اراک
۲۶
۶
۱۴
۶
۲۸
۲۶
۲
۳۲
۱۲
نفت مسجد سلیمان
۲۶
۶
۱۴
۶
۲۵
۲۶
۳۲
۱۳
گیتی پسند
۲۶
۷
۱۰
۹
۲۱
۲۶
۳۱
۱۴
گل گهر سیرجان
۲۶
۶
۱۲
۸
۲۱
۲۳
۳۰
۱۵
شهرداری اردبیل
۲۶
۷
۸
۱۱
۲۸
۲۹
۲۹
۱۶
پارسه تهران
۲۶
۶
۱۰
۱۰
۳۷
۴۱
۲۸
۱۷
داماش گیلان
۲۶
۷
۷
۱۲
۱۵
۲۷
-۱۲
۲۸
۱۸
آلومنیوم هرمزگان
۲۶
۴
۱۳
۹
۲۳
۲۷
۲۵
۱۹
پاس همدان
۲۶
۵
۹
۱۲
۱۹
۳۱
-۱۲
۲۴
۲۰
فولاد یزد
۲۶
۴
۱۱
۱۱
۲۱
۳۱
-۱۰
۲۳

 

هفته بیست و هفتم لیگ آزادگان شنبه ۹۴/۱۲/۱
فولاد یزد –       گیتی پسند اصفهان-ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران –  مس رفسنجان     -ساعت  ۱۴:۳۰-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
خونه به خونه بابل –  گل گهر سیجان   ۱۴:۳۰-ورزشگاه شهدا هفتم تیربابلمازندران
شهرداری اردبیل-   نساجی مازندران   -ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه تختیاردبیل
آلومینیوم اراک –   خیبر خرم آباد  -ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاهامام خمینیاراک مرکزی
پاس همدان  –    ماشین سازی تبریز-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه قدسهمدان همدان
فجر سپاسی شیراز  – ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه حافظیه شیرازفارس
داماش گیلان –  نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه شهید عضدیرشتگیلان
مس کرمان –       پارسه تهران-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه امام علیکرمان
صنعت نفت آبادان –   آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۵-ورزشگاه تختی آبادانخوزستان
هفته بیست و هشتم لیگ آزادگان جمعه ۹۴/۱۲/۷
گل گهر سیرجان –     پیکان تهران-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
مس رفسنجان-     پاس همدان -ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه شهدارفسنجان کرمان
پارسه تهران –     شهرداری اردبیل -ساعت ۱۴:۴۵-ورزشگاه صنایع دفاعتهران
خیبر خرم آباد-  صنعت نفت آبادان-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گیتی پسند اصفهان – ایرانجوان بوشهر -ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه آرارات اصفهان
نساجی مازندران  –     داماش گیلان-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
آلومینیوم اراک- فولاد یزد-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه امام خمینیاراکمرکزی
ماشین سازی تبریز-     مس کرمان-ساعت۱۴:۴۵-ورزشگاه تختی تبریزآ. شرقی
آلومینیوم هرمزگان-   خونه به خونه بابل-ساعت ۱۵-ورزشگاهخلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان –  فجر سپاسی شیراز -ساعت۱۵:۱۵-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته بیست و نهم پنجشنبه ۹۴/۱۲/۱۳
مس کرمان –     مس رفسنجان -ساعت     ۱۵-ورزشگاه امام علیکرمان
پاس همدان  –     گل گهر سیجان   -ساعت۱۵-ورزشگاهقدسهمدان
خونه به خونه بابل –   خیبر خرم آباد -ساعت ۱۵-ورزشگاه شهدا هفتم تیربابلمازندران
داماش گیلان –   پارسه تهران-ساعت۱۵-ورزشگاه شهید عضدی رشتگیلان
پیکان تهران –   آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۵-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل-    ماشین سازی تبریز -ساعت۱۵-ورزشگاه تختی اردبیل
فجر سپاسی شیراز  –  نساجی مازندران  -ساعت ۱۵-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
گیتی پسند اصفهان- آلومینیوم اراک-ساعت۱۵-ورزشگاه آرارات اصفهان
ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان –    فولاد یزد -ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه تختیآبادانخوزستان
هفته سی ام چهارشنبه۹۴/۱۲/۱۹
فولاد یزد – خونه به خونه بابل-ساعت۱۵-ورزشگاه شهید نصیری یزد
پارسه تهران –      فجر سپاسی شیراز -ساعت  ۱۵-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد-   پیکان تهران-ساعت۱۵-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز-  داماش گیلان-ساعت۱۵-ورزشگاهتختیتبریزآ. شرقی
مس رفسنجان-      شهرداری اردبیل -ساعت ۱۵-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
گل گهر سیرجان –   مس کرمان -ساعت   ۱۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجانکرمان
نساجی مازندران  –      ایرانجوان بوشهر-ساعت ۱۵-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
آلومینیوم اراک-  صنعت نفت آبادان-ساعت۱۵-ورزشگاه امام خمینیاراکمرکزی
آلومینیوم هرمزگان-    پاس همدان-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان –   گیتی پسند اصفهان-ساعت ۱۵:۳۰ -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته سی و یکم سه شنبه۹۴/۱۲/۲۵
داماش گیلان –مس رفسنجان-ساعت ۱۵:۱۵ -ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه بابل –    آلومینیوم اراک-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابلمازندران
پیکان تهران –    فولاد یزد-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاهشهدا  شهرقدستهران
شهرداری اردبیل-     گل گهر سیرجان-ساعت  ۱۵:۱۵-ورزشگاهتختیاردبیل
پاس همدان  –      خیبر خرم آباد  -ساعت۱۵:۱۵-ورزشگاهقدسهمدان
فجر سپاسی شیراز  –   ماشین سازی تبریز-ساعت۱۵:۱۵-ورزشگاه حافظیه شیرازفارس
گیتی پسند اصفهان-  صنعت نفت آبادان-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاه آرارات اصفهان
مس کرمان –      آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر-  پارسه تهران-ساعت۱۵:۴۵-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –  نساجی مازندران-ساعت    ۱۵:۴۵-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
هفته سی و دوم دوشنبه ۹۵/۱/۹
گل گهر سیرجان –    داماش گیلان-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجانکرمان
مس رفسنجان-       فجر سپاسی شیراز -ساعت  ۱۶:۱۵-ورزشگاه شهدارفسنجان کرمان
فولاد یزد –  پاس همدان -ساعت۱۶:۱۵-سی و دوم -ورزشگاه شهید نصیری یزد
نساجی مازندران  –  گیتی پسند اصفهان  ۱۶:۱۵ -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
آلومینیوم اراک-   پیکان تهران-ساعت ۱۶:۱۵-ورزشگاه امام خمینیاراکمرکزی
خیبر خرم آباد-    مس کرمان   -ساعت ۱۶:۱۵-ورزشگاه تختیخرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز-   ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه تختی تبریزآ. شرقی
پارسه تهران –     نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه صنایع دفاعتهران
آلومینیوم هرمزگان-     شهرداری اردبیل-ساعت ۱۶:۳۰-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان- خونه به خونه بابل-ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه تختیآبادانخوزستان

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*