آخرین قیمت انواع لاستیک ،تایر ،تیوپ و زنجیر چرخ در بازار + جدول

1

جدیدترین قیمت انواع لاستیک ، تیوپ و زنجیر چرخ در بازار اعلام شد.

قیمت ها برای ۲ حلقه لاستیک می باشند.

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 اورنت ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
 جینیو ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
 آچیلس ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
 آچیلس سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
 آچیلس ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
 اینفینتی ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
  برجستون ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
  برجستون ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
 دلیوم ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
 دلیوم ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
 زیتکس ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
 فالکن ساخت تایلند ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
 فالکن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
 فدرال ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
 کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
 کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
 نکسن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
 نکسن ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
 میشلن ساخت انگلستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
 میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
 هانکوک ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
 هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
 هانکوک یخ شکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
 هانکوک ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰
  رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
  رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
  رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰
 بارز ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
 بارز ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
 کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
 کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
 ایران تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
 یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
 یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
 گود یر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰
 دنا سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
 دنا سایز پهن ۲۰۵٫۵۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
 گلدستون سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
 لوسینی سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
 لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
 دنلوپ ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
 دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
 دنلوپ ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
 دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
 سومیتومو سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
 سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
 سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
 یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
 مارشال ساخت کره جنوبی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
 مارشال سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
 سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
 مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
 پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
 لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
 هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
 لوسینی ساخت تایوان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
 لوسینی ساخت تایوان ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
 لوسینی سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
 بریجستون ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
 رودستون N5000 ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
 کورسا ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
 ابولو ساخت هند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
 بارز سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
 بارز سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
 یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
 یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
 کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
 کومهو ساخت ویتنام ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
 کویر تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
 کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
 نکسن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
 فالکن سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
 فالکن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
 دنلوپ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
 دنلوپ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
 سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
 سایلون ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
 مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
 مکسس ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
 لاسا ساخت ترکیه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
 لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
 میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
 گودیر ساخت آلمان ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
 سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
 سومیتومو ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
 گلدستون سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
 گلدستون سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
 دنا سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
 دنا سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
 بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
 بارز سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
 کویر تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
 کویر تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
 یزد تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
 یزد تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
 آچیلس گل جهت دار ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
 آچیلس سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
 جی تی ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
 جی تی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
 اورنت ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
 اورنت ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
 رودستون ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
 فالکن ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
 فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
 کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
 کومهو ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
 کومهو ساخت ویتنام ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
 کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
 کومهو . کره ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
 گود یر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
 لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
 لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
 سونار ساخت تایوان ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
 نکسن سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
 هانکوک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
 هانکوک ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
 مارشال سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
 مارشال ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
 سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
 سایلون ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
 پرسا ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
 پریمول ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
 مکسس ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
 لوسینی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
 دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
 دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 مارشال دور سفید ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
 بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
 بارز ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
 کویر سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
 کویر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
 یزد تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
 یزد تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
 اسبکتورا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
 ایران تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
 دلیوم ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
 رودستون دور سفید ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
 کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
 کومهو ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰
 گلدستون ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰
 نکسن دور سفید . چین ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
 جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
 دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
 دنلوپ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
 سایلون ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
 سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
 سومیتومو ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 یزد تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
 کویر تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
 بارز سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
 آچیلس ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
 اورنت ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰
 رودستون ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰
 رودستون . کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰
 زیتکس ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
 مکسیس ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
 جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
 هانکوک ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
 دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
 دنلوپ ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
 دنلوپ ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
 رودستون فابریک کیا سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
 رودستون ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
 رودستون فابریک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
 رودستون ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره جنوبی ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
 رودستون ساخت کره جنوبی ۲۷۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
 فالکن . تایلند سایز کمری و سوناتا ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۶۵۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰
 فالکن ژاپن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
 فالکن ساخت ژاپن ۲۷۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
 کومهو سایز لاستیک مزدا ۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
 کومهو سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
 کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰
 کومهو ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
 میشلن ساخت آلمان ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱۰۰۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
 میشلن ساخت آلمان ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
 میشلن ساخت آلمان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
 نکسن . کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
 نکسن . کره سایز لاستیک اپتیما ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
 نکسن . کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
 نکسن ساخت تایوان ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
 نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
 نکسن . کره سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
 نکسن . کره سایز فابریک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
 نکسن ساخت کره ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
 نیتون . اندونزی ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰
 هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
 هانکوک سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
 هانکوک سایز لاستیک کمری ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
 هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۹۰۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
 هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
 هانکوک . کره سایز لاستیک سوناتا جدید ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰
 هانکوک سایز لاستیک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
 هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
 هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
 هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰
 هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
 هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
 یوکوهاما . ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
 یوکوهاما . ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
 مارشال . کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰
 مارشال . کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰
 لوسینی ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
 لوسینی سایز فابریک ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
 لوسینی سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
 لوسینی سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
 لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
 جینیو ساخت چین ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
 هدوی ساخت چین ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۶۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
 مونتانا ساخت اندونزی ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
 گودیر ساخت آلمان ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
 نکسن MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
 نکسن سایز فابریک ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
 نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
 نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
 نکسن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
 نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
 نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
 فالکن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
 هانکوک سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
 هانکوک سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
 کومهو MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
 رودستون MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
 رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
 رودستون سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
 رودستون سایز کیا اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
 رودستون سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
 رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
 رودستون سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
 گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰

رینگ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 خانواده پژو . رینگ ۱۱ پره IK014 فابریک پژو LX ۱۵ ۱۷۰,۰۰۰
 رینگ فابریک ۲۰۷ فابریک ۲۰۷ ۱۵ ۱,۷۰۰,۰۰۰
 خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰
 خانواده پژو . ۵ پره تخت IK004 آلومینیومی ۱۵ ۱۷۰,۰۰۰
 خانواده پژو . ۵ پره رونال آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰
 خانواده پژو . طرح شهاب آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰
 خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی ۱۶ ۲۱۰,۰۰۰
 رینگ تندر ۹۰ – AR015 آلومینیومی ۱۹۰,۰۰۰
 رینگ پراید آلومینیومی ۱۳ ۱۲۵,۰۰۰
 رینگ خانواده : تیبا , ریو و … آلومینیومی ۱۴ ۱۴۵,۰۰۰
 تندر ۹۰ فولادی ۱۵ ۸۰,۰۰۰
 رینگ خانواده : پراید , ماتیز و … فولادی ۱۳ ۳۸,۰۰۰
 رینگ خانواده : ۲۰۶ , ۴۰۵ و … فولادی ۱۴ ۴۳,۰۰۰
 رینگ خانواده : زانتیا , سمند و … فولادی ۱۵ ۴۹,۰۰۰

تیوپ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 تیوپ ۱۳ ۱۶,۰۰۰
 تیوپ ۱۴ ۲۰,۰۰۰
 تیوپ ۱۵ ۲۰,۰۰۰

زنجیر چرخ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 زنجیر چرخ ۱۳ ۵۵,۰۰۰
 زنجیر چرخ ۱۴ ۶۵,۰۰۰
 زنجیر چرخ ۱۵ ۷۰,۰۰۰

قالپاق

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
 قالپاق رانا ۱۴ ۶,۵۰۰
 قالپاق تیبا ۱۳ ۶,۰۰۰
 قالپاق پژو ۴۰۵ ۱۴ ۶,۰۰۰
 قالپاق سمند ۱۵ ۵,۵۰۰
 قالپاق سمند طرح جدید ۱۵ ۶,۵۰۰
 قالپاق مزدا سواری ۳۲۳ ۱۴ ۶,۰۰۰
 قالپاق مزدا وانت ۱۴ ۶,۰۰۰
 قالپاق L90 فابریک ۱۵ ۶,۵۰۰
 قالپاق L90 طرح جدید ۱۵ ۶,۰۰۰
 قالپاق زانتیا فابریک ۱۵ ۸,۰۰۰
 قالپاق پژو ۲۰۶ ۱۴ ۵,۵۰۰
 قالپاق پژو ۲۰۶ طرح جدید ۱۴ ۶,۵۰۰

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1 نظر
  1. ابوالفضل محمدی می گوید

    سلام لطف کنید من رادرهرگروه ویاسایتی که لازم است برای هرتغییرات ویاقیمت روزلاستیک ویاهرمطلبی دراین باره است من راعضوویاراهنمایی کنید