مسواک زدن در ماه رمضان روزه را باطل میکند

0

مسواک زدن در ماه رمضان روزه را باطل میکند

حکم مسواک زدن در ماه رمضان چیست؟ در این نوشته به بررسی احکام مسواک زدن در ماه مبارک رمضان و دیدگاه فق‌ها نسبت به این موضوع پرداخته ایم.

در ماه رمضان خوردن و آشامیدن برای روزه دار ممنوع است، اما این به معنای ممنوع بودن شستشوی داخل دهان و لثه‌ها نیست. فقط کافی است هنگام شستشو مواظب باشید که چیزی از محتویات دهان را فرو ندهید.

مسواک زدن روزه گرفتن احکام روزه

دیدگاه فقها نسبت به مسواک زدن فرد روزه دار

امام خمینی: مسواک زدن روزه دار اشکال ندارد، ولی باید از فرو رفتن آب دهان جلوگیری شود. صرف مسواک زدن مبطل روزه نیست بلکه فرو بردن رطوبت یا خمیر دندان مبطل روزه است؛ بنابراین روزه دار می‌تواند مسواک بزند به شرطی که مراقب باشد چیزی از رطوبت یا خمیر دندان را فرو نبرد.

آیت الله خامنه ای: اشکال ندارد؛ ولى باید از فرو رفتن آب دهان که آغشته با خمیر دندان و آب است جلوگیرى شود.

آیت الله بهجت: اگر چیزى به حلق نرسد، اشکال ندارد.

آیت الله تبریزی: اگر روزه دار یقین کند که خمیر دندان به حلق نمى رسد، استفاده از خمیر دندان در زمان مسواک زدن مانعى ندارد.

آیت لله مکارم شیرازی: مسواک کردن در حال روزه، مانعى ندارد. ولى اگر رطوبت پیدا کند و مسواک را بیرون آورده و به دهان بازگرداند و رطوبت آن در آب دهان مستهلک نگردد، جایز نیست، و در صورتى که با خمیر دندان مسواک کند، باید دهان را بعد از آن کاملا بشوید.

آیت الله علوی گرگانی: مسواک زدن جایز است، ولی باید مراقب باشد که آب و مایع مسواک به داخل حلق فرو نرود.

آیت الله نوری همدانی: اگر روزه دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می‌شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاک و شیره درخت و چه کم باشد یا زیاد، حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو ببرد روزه او باطل می‌شود، بلکه اگر رطوبت مسواک در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود، ولی بداند که در دهان باقی است و با آب دهان مخلوط شده است بنابر احتیاط لازم نباید آن را فرو برد.

آیت الله سیستانی: مسواک زدن در ماه رمضان مفطر (باطل کننده روزه) نیست اگر روزه دار ذرات خمیر دندان را که با آب دهان قاطى شده فرو ندهد و مقدار کمى که در آب دهان از بین مى رود به روزه ضرر نمی‌رساند.

آیت الله صافی گلپایگانی: اگر آبی که از خمیر دندان تولید شده یا آب خارجی وارد حلق نشود و آن را بیرون بریزد، اشکال ندارد.

منبع : میزان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ