پیش بینی ۳۴۹ ریالی “EPS” قند ثابت خراسان

0

شرکت قند ثابت خراسان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۲ با اختصاص ۱۳۵ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۷۴ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد و همچنین مبلغ ۳۴۹ ریال سود به ازای هر سهم سال مالی آتی خود پیش بینی کرد.

به گزارش  (سنا)،شرکت قند ثابت خراسان پیش بینی سود هرسهم سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۲ را در آبان ماه ۹۱ به صورت حسابرسی شده، در آذر ماه ۹۱مبلغ ۸۴ ریال ، در فروردین ماه ۹۲مبلغ ۶۱ریال، در تیر و همچنین مرداد ماه سال جاری مبلغ ۱۸۲ریال اعلام کرده است و در نیمه نخست سال مالی ۹۲ با اختصاص ۱۳۵ ریال سود به ازای هر سهم به ۷۴ درصد از پیش بینی هایش رسید.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت تصمیم دارد ۱۰ درصد از سود خالص را جهت تقسیم به مجمع عمومی سال ۹۲ پیشنهاد کند.

شایان ذکر است قند ثابت خراسان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۳ برای نخستین بار در تیر ماه امسال مبلغ ۳۴۹ریال اعلام کرده است.

“قثابت” پیش بینی سود هرسهم سال مالی ۹۱ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۹۹ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۶۳ ریال اعلام کرده بود که بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده مبلغ ۷۱ ریال و صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ ۸۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ