خانه / بورس و سهام / تحلیل و بررسی وضعیت شرکت های قند و شکر (بخش دوم)

تحلیل و بررسی وضعیت شرکت های قند و شکر (بخش دوم)

نرخ شکر در سالهای اخیر در تابستان اعلام می شود ، نرخ اعلام شده در تابستان 92 برای هر کیلو شکر 19000 ریال بود که نسبت به تابستان 91 که 13000 ریال اعلام شده بود 46 درصد رشد کرد . که البته با نرخ تورم سالهای 91 و 92 منطقی به نظر می رسید ، به نظر می رسد با نرخ تورم فعلی و سیاست دولت جهت کنترل قیمت ها نرخ شکر اعلامی از سوی دولت بین 22500 تا 23500 باشد .
در گزارش پیش رو به ادامه تحلیل درباره صنعت قند و شکر می پردازیم و به بررسیوضعیت شرکت های قندی فعال در بورس با سال مالی منتهی به نیمه دوم سال می پردازیم.

قند اصفهان (قصفها)

موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید قند ، شکر ، تفاله خشک ، تفاله تر ، تفاله پرسی و ملاس بوده است.نوع فعالیت در شرکت به صورت فصلی می باشد بدین صورت که 6 ماه اول سال زمان تعمیرات و 6 ماه دوم سال زمان بهره برداری از چغندر قند می باشد.

ظرفیت اسمی تولید و تصفیه کارمزدی شکر در مجموع 164 هزار تن می باشد که طبق پیش بینی شرکت توان استفاده از 85 درصد از ظرفیت تولید را در سال 93 خواهد داشت .

از کل حجم ریالی فروش پیش بینی شده شرکت معادل 91 درصد مربوط به فروش شکر می باشد . فروش شکر در سال 93 قند اصفهان طبق صورت های مالی پیش بینی شده حدود 144 هزار تن خواهد بود که این مقدار معادل 12 درصد تولید شکر پیش بینی شده در کل کشور می باشد. از این حجم تولید 144 هزار تنی “قصفها” ، شکر تولید شده از شکر خام بیشترین حجم تولیدات شکر با 67.2 هزار تن را به خود اختصاص داده (معادل 51 درصد از مبلغ فروش کل سال 93 شرکت) ، همچنین شکر تولید شده از چغندر حجم 52 هزار تنی را به خود اختصاص داده است . قند اصفهان پیش بینی کرده است که در سال 93 به میزان 25 هزار تن شکر به صورت کارمزدی تصفیه خواهد کرد. لازم به ذکر است نرخ تصفیه هر کیلو شکر 1300 ریال پیش بینی شده است .

نرخ فروش شکر برای سال 93 مبلغ 22500 ریال دیده شده است که یک افزایش 27 درصدی نسبت به سال مالی قبل را نشان می دهد و سود هر سهم سال 93 به مبلغ 760 ریال پیش بینی شده است . نرخ خرید چغندر که از مواد اولیه اصلی شرکت محسوب می شود برای سال 92 مبلغ 2387 ریال پیش بینی شده بود که این نرخ برای سال 93 مبلغ 2800 ریال پیش بینی شده است (افزایش 17 درصدی).

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد سود سهام قند پیرانشهر سود سهام قند اصفهان تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد تحلیل قند پیرانشهر تحلیل قند اصفهان تحلیل صنعت قند و شکر

*لازم به ذکر است حاشیه سود ناخالص شرکت در سال 93 به میزان 9 درصد و حاشیه سود عملیاتی 8 درصد پیش بینی شده است که به ترتیب حدود 48 درصد و 45 درصد از میانگین شرکت های بزرگ قندی فعال در بورس کمتر می باشد .

قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر)

ظرفیت اسمی تولید شکر شرکت، 158 هزار تن در سال می باشد که طبق پیش بینی شرکت توان استفاده از تنها 42 درصد از ظرفیت تولید را در سال 93 خواهد داشت .(شرکت در کمتر از 50 درصد ظرفیت اسمی در حال تولید می باشد )

از کل حجم ریالی فروش پیش بینی شده شرکت 94 درصد مربوط به فروش شکر می باشد . فروش شکر سال 93 “قشیر” طبق صورت های مالی پیش بینی شده حدود 93 هزار تن خواهد بود. شکر تولید شده از چغندر 24.5 هزار تن (معادل 37 درصد از مبلغ فروش کل سال 93 شرکت) و شکر استحصال شده از شکر خام 38.4 هزار تن (معادل 57 درصد از مبلغ فروش کل سال 93 شرکت ) پیش بینی شده است . همچنین شرکت پیش بینی کرده است که در سال 93 به میزان 30 هزار تن شکر به صورت کارمزدی تصفیه خواهد کرد. لازم به ذکر است نرخ تصفیه هر کیلو شکر در قند شیروان 1200 ریال پیش بینی شده است .

نرخ فروش شکر برای سال 93 مبلغ 22500 ریال پیش بینی شده است که یک افزایش 28 درصدی نسبت به سال مالی قبل را نشان می دهد و همچنین سود هر سهم سال 93 به مبلغ 446 ریال پیش بینی شده است ، (سود هر سهم سال مالی 92 مبلغ 478 ریال بوده است) که 7 درصد کاهش نسبت به سود هر سهم سال مالی 92 را نشان می دهد . نرخ خرید چغندر در سال 92 مبلغ 2765 ریال بود که این نرخ برای سال 93 مبلغ 3231 ریال پیش بینی شده است (افزایش 17 درصدی).

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد سود سهام قند پیرانشهر سود سهام قند اصفهان تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد تحلیل قند پیرانشهر تحلیل قند اصفهان تحلیل صنعت قند و شکر

*لازم به ذکر است حاشیه سود ناخالص شرکت در سال 93 به میزان 7 درصد و حاشیه سود عملیاتی 5 درصد پیش بینی شده است ، که از میانگین های صنعت بسیار پایین تر می باشد .

قند قزوین (قزوین)

ظرفیت اسمی تولید شرکت و تصفیه کارمزدی شکر در مجموع 121 هزار تن می باشد که طبق پیش بینی شرکت توان استفاده از 55 درصد از ظرفیت تولید را در سال 93 خواهد داشت .

از کل حجم ریالی فروش پیش بینی شده شرکت 87 درصد مربوط به فروش شکر می باشد . قند قزوین برای سال 93 مبلغ 450 ریال سود هر سهم پیش بینی نموده است که نسبت به 400 ریال پیش بینی سال 92 رشد 12 درصدی را نشان می دهد. فروش پیش بینی شده سال 93 شرکت 89 هزار تن می باشد که 39 هزار تن آن مربوط به شکر تولیدی حاصل از چغندر(معادل 67 درصد از مبلغ فروش کل شرکت) و 9.6 هزار تن مربوط به شکر تولیدی حاصل از شکر خام می باشد . همچنین شرکت پیش بینی نموده 40 هزار تن شکر را به صورت کامزدی تصفیه کند .

نرخ فروش شکر برای سال 93 مبلغ 22500 ریال پیش بینی شده است در حالی که این نرخ برای سال 92 مبلغ 18120 ریال پیش بینی شده بود . همچنین نرخ فروش چغندر که در سال 92 مبلغ 2450 ریال پیش بینی شده بود برای سال 93 با افزایش 11 درصدی 2730 ریال پیش بینی شده است .

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد سود سهام قند پیرانشهر سود سهام قند اصفهان تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد تحلیل قند پیرانشهر تحلیل قند اصفهان تحلیل صنعت قند و شکر

*حاشیه سود ناخالص شرکت 11 درصد و حاشیه سود عملیاتی 9 درصد برای سال 93 پیش بینی شده است .

قند پیرانشهر (قپیرا)

ظرفیت اسمی تولید شکر شرکت 45 هزار تن و ظرفیت تصفیه کارمزدی شکر 70 هزار تن درسال ( در مجموع 121 هزار تن ) می باشد که طبق پیش بینی شرکت 46.2 هزار تن شکر تولید خواهد کرد و 15 هزار تن شکر به صورت کارمزدی در سال 94 تصفیه خواهد کرد .

از کل حجم ریالی فروش پیش بینی شده شرکت 96 درصد مربوط به فروش شکر می باشد . شرکت قند پیرانشهر در آخرین گزارش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 94/04/31 خود سود هر سهم را 871 ریال اعلام نموده است که نسبت به سود هر سهم پیش بینی شده سال مالی قبل 7 درصد رشد را نشان می دهد (سود هر سهم پیش بینی شده سال مالی منتهی به 93/04/31 مبلغ 813 ریال ) . حجم تولید شکر پیش بینی شده شرکت 61.2 هزار تن می باشد که 46.2 هزار تن (معادل 94 درصد از مبلغ فروش کل شرکت) مربوط به تولید شکر حاصل از چغندر می باشد .هم چنین شرکت پیش بینی تصفیه شکر کارمزدی به میزان 15 هزار تن را دارد .

نرخ فروش پیش بینی شده شکر 25000 ریال می باشد که بیشترین نرخ پیش بینی در بین شرکت های بزرگ گروه قندی می باشد ، نرخ خرید چغندر 2904 ریال پیش بینی شده است که 32 درصد از پیش بینی سال مالی قبل بیشتر می باشد .

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد سود سهام قند پیرانشهر سود سهام قند اصفهان تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد تحلیل قند پیرانشهر تحلیل قند اصفهان تحلیل صنعت قند و شکر

حاشیه سود ناخالص شرکت برای سال مالی 94 به میزان 27 درصد و حاشیه سود عملیاتی 24 درصد پیش بینی شده است .

جمع بندی اطلاعات و نتیجه گیری

کلیه مبالغ به ریال

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد سود سهام قند پیرانشهر سود سهام قند اصفهان تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد تحلیل قند پیرانشهر تحلیل قند اصفهان تحلیل صنعت قند و شکر

*لازم به ذکر است که P/E گروه قندی در حال حاضر 10 می باشد .

نرخ شکر در سالهای اخیر در تابستان اعلام می شود ، نرخ اعلام شده در تابستان 92 برای هر کیلو شکر 19000 ریال بود که نسبت به تابستان 91 که 13000 ریال اعلام شده بود 46 درصد رشد کرد . که البته با نرخ تورم سالهای 91 و 92 منطقی به نظر می رسید ، به نظر می رسد با نرخ تورم فعلی و سیاست دولت جهت کنترل قیمت ها نرخ شکر اعلامی از سوی دولت بین 22500 تا 23500 باشد . و اگر نرخ شکر در این محدوده قیمتی و یا قیمت های بالاتر اعلام شود می تواند سودی فراتر از انتظار برای شرکت های قندی در پی داشته باشد . البته این سود آوری در صورتی خواهد بود که شایعات حذف تعرفه واردات شکر در حد یک شایعه باقی بماند ، در غیر این صورت مشابه وضعیت سال 85 کام قندی ها دوباره تلخ خواهد شد .(تعرفه کنونی واردات برای شکر سفید 40 درصد و برای شکر خام 18 درصد در نظر گرفته شده است ).

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد سود سهام قند پیرانشهر سود سهام قند اصفهان تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد تحلیل قند پیرانشهر تحلیل قند اصفهان تحلیل صنعت قند و شکر
سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد سود سهام قند پیرانشهر سود سهام قند اصفهان تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد تحلیل قند پیرانشهر تحلیل قند اصفهان تحلیل صنعت قند و شکر

از لحاظ حجم تولید قند اصفهان با تولید 119200 تن شکر بیشترین حجم تولید را در گروه قندی دارد ، قند اصفهان نرخ فروش شکر را 22500 ریال پیش بینی کرده است که به نظر نمی رسد با اعلام نرخ جدید از سوی دولت که در همین حدود قیمتی خواهد بود تعدیل مثبتی داشته باشد (البته این را باید در نظر داشت که نرخ پیش بینی شده خرید چغندر از نرخ میانگین بالاتر است).

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد سود سهام قند پیرانشهر سود سهام قند اصفهان تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد تحلیل قند پیرانشهر تحلیل قند اصفهان تحلیل صنعت قند و شکر

از لحاظ حجم تصفیه شکر کارمزدی ، قشکر و قهکمت و قنیشا بیشترین حجم تصفیه را دارند و نرخ تصفیه این شرکت ها نیز از میانگین نرخ گروه پایین تر می باشد و با شایعه افزایش نرخ تصفیه امید می رود که تعدیل مثبتی در این زمینه داشته باشند .

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد سود سهام قند پیرانشهر سود سهام قند اصفهان تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد تحلیل قند پیرانشهر تحلیل قند اصفهان تحلیل صنعت قند و شکر

*در مجموع می توان گفت که با توجه به نرخ های پیش بینی شده و شایعات افزایش نرخ فروش شکر و نرخ تصفیه شکر کارمزدی ، شرکت شکر شاهرود در وضعیت خوبی قرار دارد و می تواند تعدیل مثبت داشته باشد .

 رضا امینیان

گروه تحلیلی و اطلاع رسانی تحلیل برتر

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*