خانه / بورس و سهام / تحليل بنيادي “سرمايه‌گذاري رنا”

تحليل بنيادي “سرمايه‌گذاري رنا”

*درخواست از خواننده‌اي بدون ذكر نام از طريق پست الكترونيك: لطفا تحليلي از وضعيت سهام شركت سرمايه‌گذاري رنا و آينده آن ارائه كنيد.

پاسخ: سرمايه‌گذاري رنا تنها هلدينگ صنايع خودرو در بورس تهران است كه 80 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در گروه خودرو و ساخت قطعات متمركز كرده است. بر‌اساس آخرين صورت وضعيت سبد سرمايه‌گذاري‌ها (در تاريخ 30 آذر 92)، بزرگ ترين بخش سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي شركت (90 درصد از كل) به سهام سايپا و ايران خودرو اختصاص دارد، به طوري كه 675 ميليارد تومان از مجموع ارزش بازار 752 ميليارد توماني سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي در «خساپا» (470 ميليارد تومان) و «خودرو» (205 ميليارد تومان) متمركز شده است. در دو ماه گذشته و پس از پديدار شدن چشم‌انداز تحولات مثبت سياسي، سهام خودرو‌سازان مورد اقبال گسترده‌اي قرار گرفته اند و از همين رهگذر «ورنا» نيز رشد قيمتي 50 درصدي را به ثبت رسانده است. براي ارزش‌گذاري سهام شركت مطابق روش معمول شركت‌هاي هلدينگ از روش برآورد NAV استفاده مي‌كنيم كه محاسبات آن در جدول نمايش داده شده است.
در خصوص ارقام جدول بايد به چند نكته توجه داشت:
1- رقم حقوق صاحبان سهام از گزارش نه ماهه حسابرسي نشده (منتهي به 31 خرداد 92) استخراج شده است.
2- ارزش بازار سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس اطلاعات صورت وضعيت پرتفوليو در تاريخ 30 آذر 92 درج شده است. در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي خارج بورسي، ارزش بازار آنها معادل بهاي تمام شده لحاظ شده كه با توجه به تركيب آنها برآوردي مناسب به نظر مي‌رسد. بزرگترين سرمايه‌گذاري خارج بورسي رنا (كه 25 درصد پرتفوليوي
غير بورسي را به خود اختصاص داده است) 98 درصد از سهام شركت توسعه سرمايه رادين با بهاي تمام شده 434 ميليارد ريال است. اين شركت مالك 6/6 درصد سهام سايپا به قيمت تمام شده هر سهم 4053 ريال است كه اين سرمايه‌گذاري را با اخذ تسهيلات مالي سنگين 24 درصدي از شركت سرمايه‌گذاري سايپا انجام داده و براي كاهش ارزش آن نيز ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نكرده است. توجيه اين سرمايه‌گذاري و نحوه تسويه تسهيلات مالي 200 ميليارد توماني و بدهي 100 ميليارد توماني به شركت
شاسي‌ساز (بابت اقساط خريد سهام سايپا) محل ترديد است.
3- با توجه به محاسبه ارائه شده مشخص مي‌شود كه P/NAV كنوني سهام شركت در محدوده 17/1 قرار دارد كه به معناي بالاتر بودن قيمت سهام از خالص ارزش دارايي‌ها است. در اين ميان، اگر براي مالكيت 7/17 درصدي سايپا در پرتفوليوي شركت (كه معادل يك عضو هيات مديره است) مطابق با عرف بازار 20 درصد ارزش افزوده نسبت به قيمت روز (233 تومان) در نظر بگيريم، باز هم به رقم 160 تومان به ازاي هر سهم براي محاسبه خالص ارزش دارايي‌ها مي‌رسيم كه از قيمت سهم در پايان هفته گذشته (محدوده 170 تومان) كمتر است. به اين ترتيب مي‌توان گفت بازار در شرايط كنوني خوش بيني زيادي نسبت به احتمال افزايش قيمت سهام شركت‌هاي سرمايه پذير را در نرخ روز سهام «ورنا» منعكس كرده است كه درصورت عدم تحقق آنها در عمل، اصلاح قيمت سهام اين شركت تا سطح ميانگين شركت‌هاي مشابه (P/NAV= 0/8) از سناريوهاي محتمل خواهد بود.
3- بر اساس آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (منتهي به 30 اسفند 91) شركت سرمايه‌گذاري رنا در حساب شركت اصلي بيش از 255 ميليارد تومان به شركت سرمايه‌گذاري سايپا بدهكار است كه بر اساس قرارداد في مابين (همچون شركت سرمايه پذير رادين) ماهانه دو درصد كارمزد تامين مالي براي آن محاسبه و در حساب‌ها منظور مي‌شود. به عبارت ديگر، براي كل گروه (رادين +شركت اصلي) از محل اين تسهيلات (كه رقم مجموع آن بيش از 450 ميليارد تومان است) در حال حاضر سالانه بيش از 108 ميليارد‌تومان، هزينه تعلق مي‌گيرد. همچنين بدهي 390 ميليارد توماني به تامين اجتماعي عمدتا بابت خريد سهام سايپا در صورت‌هاي مالي شركت اصلي خود‌نمايي مي‌كند. با عنايت به زيان ده بودن عمده شركت‌هاي سرمايه‌پذير و عدم امكان تقسيم سود ايران خودرو و سايپا در سال 93، چشم انداز خروج رنا از بحران بدهي‌هاي مزبور و بازگشت به شرايط عادي مبهم به نظر مي‌رسد. در اين ميان، فروش بلوك 11/3 درصدي سهام ايران خودرو شايد بتواند به عنوان تنها راهكار باقيمانده براي رنا مطرح شود كه در همين راستا اين بلوك براي روز
11 آذر ماه آگهي شد اما بعدا شركت انصراف خود را از فروش آن اعلام نمود. با اين حال، «ورنا» حدود دو درصد از سهام
ايران خودرو را به صورت خرد در ماه آذر در بورس به فروش رسانده كه در صورت تداوم مي‌تواند به عنوان چاره كار نهايي جهت اصلاح ساختار مالي شركت مد‌نظر قرار گيرد.
4- سرمايه‌گذاري رنا، زيان خالص هر سهم خود براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 92 و 93 را به ترتيب 27 و 125 ريال اعلام نموده است. با توجه به تعلق هزينه مالي بسيار سنگين 130 ميليارد توماني در اين دو سال به شركت اصلي و عدم تقسيم سود شركت‌هاي سرمايه‌پذير به دليل وجود زيان انباشته، دست يابي به سود خالص در دو مجمع سالانه آتي رنا (كه احتمالا در دي‌ماه امسال و سال آينده برگزار مي‌شوند) از احتمال كمي برخوردار است. به اين ترتيب، هر گونه بهبود معنادار در وضعيت واقعي مالي شركت را مي‌توان منوط به گذشت زمان (بيش از يك سال) و ايجاد تحول در سودآوري صنعت خودرو دانست. در حال حاضر مسائلي نظير تسهيلات مالي انباشته سنگين، بدهي معوق بهقطعه‌سازان، سرمايه در گردش منفي و افت قابل ملاحظه تقاضاي مصرفي از جمله چالش‌هاي مهمي هستند كه ايران خودرو و سايپا با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و بعيد است در غياب كمك‌هاي مستقيم دولتي قادر بر حل آنها باشند. از اين رو تعقيب دقيق شرايط در صنعت خودرو به ويژه احتمال تزريق نقدينگي از سوي دولت يا بانك مركزي به خودروسازان شايد مهم‌ترين تحولي باشد كه سهامداران سرمايه‌گذاري رنا براي ترسيم افق روشن براي سهام خود بايد به دنبال تحقق آن باشند.
Shervin.shahriari@turquoisepartners.com*

سود ورنا تلیل بورس تحلیل سهام پرتفوی سرمايه‌گذاري رنا اخبار سهام اخبار بورس*درخواست از خواننده‌اي بدون ذكر نام از طريق پست الكترونيك: لطفا تحليلي از وضعيت سهام شركت سرمايه‌گذاري رنا و آينده آن ارائه كنيد.

پاسخ: سرمايه‌گذاري رنا تنها هلدينگ صنايع خودرو در بورس تهران است كه 80 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در گروه خودرو و ساخت قطعات متمركز كرده است. بر‌اساس آخرين صورت وضعيت سبد سرمايه‌گذاري‌ها (در تاريخ 30 آذر 92)، بزرگ ترين بخش سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي شركت (90 درصد از كل) به سهام سايپا و ايران خودرو اختصاص دارد، به طوري كه 675 ميليارد تومان از مجموع ارزش بازار 752 ميليارد توماني سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي در «خساپا» (470 ميليارد تومان) و «خودرو» (205 ميليارد تومان) متمركز شده است. در دو ماه گذشته و پس از پديدار شدن چشم‌انداز تحولات مثبت سياسي، سهام خودرو‌سازان مورد اقبال گسترده‌اي قرار گرفته اند و از همين رهگذر «ورنا» نيز رشد قيمتي 50 درصدي را به ثبت رسانده است. براي ارزش‌گذاري سهام شركت مطابق روش معمول شركت‌هاي هلدينگ از روش برآورد NAV استفاده مي‌كنيم كه محاسبات آن در جدول نمايش داده شده است.
در خصوص ارقام جدول بايد به چند نكته توجه داشت:
1- رقم حقوق صاحبان سهام از گزارش نه ماهه حسابرسي نشده (منتهي به 31 خرداد 92) استخراج شده است.
2- ارزش بازار سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس اطلاعات صورت وضعيت پرتفوليو در تاريخ 30 آذر 92 درج شده است. در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي خارج بورسي، ارزش بازار آنها معادل بهاي تمام شده لحاظ شده كه با توجه به تركيب آنها برآوردي مناسب به نظر مي‌رسد. بزرگترين سرمايه‌گذاري خارج بورسي رنا (كه 25 درصد پرتفوليوي
غير بورسي را به خود اختصاص داده است) 98 درصد از سهام شركت توسعه سرمايه رادين با بهاي تمام شده 434 ميليارد ريال است. اين شركت مالك 6/6 درصد سهام سايپا به قيمت تمام شده هر سهم 4053 ريال است كه اين سرمايه‌گذاري را با اخذ تسهيلات مالي سنگين 24 درصدي از شركت سرمايه‌گذاري سايپا انجام داده و براي كاهش ارزش آن نيز ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نكرده است. توجيه اين سرمايه‌گذاري و نحوه تسويه تسهيلات مالي 200 ميليارد توماني و بدهي 100 ميليارد توماني به شركت
شاسي‌ساز (بابت اقساط خريد سهام سايپا) محل ترديد است.
3- با توجه به محاسبه ارائه شده مشخص مي‌شود كه P/NAV كنوني سهام شركت در محدوده 17/1 قرار دارد كه به معناي بالاتر بودن قيمت سهام از خالص ارزش دارايي‌ها است. در اين ميان، اگر براي مالكيت 7/17 درصدي سايپا در پرتفوليوي شركت (كه معادل يك عضو هيات مديره است) مطابق با عرف بازار 20 درصد ارزش افزوده نسبت به قيمت روز (233 تومان) در نظر بگيريم، باز هم به رقم 160 تومان به ازاي هر سهم براي محاسبه خالص ارزش دارايي‌ها مي‌رسيم كه از قيمت سهم در پايان هفته گذشته (محدوده 170 تومان) كمتر است. به اين ترتيب مي‌توان گفت بازار در شرايط كنوني خوش بيني زيادي نسبت به احتمال افزايش قيمت سهام شركت‌هاي سرمايه پذير را در نرخ روز سهام «ورنا» منعكس كرده است كه درصورت عدم تحقق آنها در عمل، اصلاح قيمت سهام اين شركت تا سطح ميانگين شركت‌هاي مشابه (P/NAV= 0/8) از سناريوهاي محتمل خواهد بود.
3- بر اساس آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (منتهي به 30 اسفند 91) شركت سرمايه‌گذاري رنا در حساب شركت اصلي بيش از 255 ميليارد تومان به شركت سرمايه‌گذاري سايپا بدهكار است كه بر اساس قرارداد في مابين (همچون شركت سرمايه پذير رادين) ماهانه دو درصد كارمزد تامين مالي براي آن محاسبه و در حساب‌ها منظور مي‌شود. به عبارت ديگر، براي كل گروه (رادين +شركت اصلي) از محل اين تسهيلات (كه رقم مجموع آن بيش از 450 ميليارد تومان است) در حال حاضر سالانه بيش از 108 ميليارد‌تومان، هزينه تعلق مي‌گيرد. همچنين بدهي 390 ميليارد توماني به تامين اجتماعي عمدتا بابت خريد سهام سايپا در صورت‌هاي مالي شركت اصلي خود‌نمايي مي‌كند. با عنايت به زيان ده بودن عمده شركت‌هاي سرمايه‌پذير و عدم امكان تقسيم سود ايران خودرو و سايپا در سال 93، چشم انداز خروج رنا از بحران بدهي‌هاي مزبور و بازگشت به شرايط عادي مبهم به نظر مي‌رسد. در اين ميان، فروش بلوك 11/3 درصدي سهام ايران خودرو شايد بتواند به عنوان تنها راهكار باقيمانده براي رنا مطرح شود كه در همين راستا اين بلوك براي روز
11 آذر ماه آگهي شد اما بعدا شركت انصراف خود را از فروش آن اعلام نمود. با اين حال، «ورنا» حدود دو درصد از سهام
ايران خودرو را به صورت خرد در ماه آذر در بورس به فروش رسانده كه در صورت تداوم مي‌تواند به عنوان چاره كار نهايي جهت اصلاح ساختار مالي شركت مد‌نظر قرار گيرد.
4- سرمايه‌گذاري رنا، زيان خالص هر سهم خود براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 92 و 93 را به ترتيب 27 و 125 ريال اعلام نموده است. با توجه به تعلق هزينه مالي بسيار سنگين 130 ميليارد توماني در اين دو سال به شركت اصلي و عدم تقسيم سود شركت‌هاي سرمايه‌پذير به دليل وجود زيان انباشته، دست يابي به سود خالص در دو مجمع سالانه آتي رنا (كه احتمالا در دي‌ماه امسال و سال آينده برگزار مي‌شوند) از احتمال كمي برخوردار است. به اين ترتيب، هر گونه بهبود معنادار در وضعيت واقعي مالي شركت را مي‌توان منوط به گذشت زمان (بيش از يك سال) و ايجاد تحول در سودآوري صنعت خودرو دانست. در حال حاضر مسائلي نظير تسهيلات مالي انباشته سنگين، بدهي معوق بهقطعه‌سازان، سرمايه در گردش منفي و افت قابل ملاحظه تقاضاي مصرفي از جمله چالش‌هاي مهمي هستند كه ايران خودرو و سايپا با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و بعيد است در غياب كمك‌هاي مستقيم دولتي قادر بر حل آنها باشند. از اين رو تعقيب دقيق شرايط در صنعت خودرو به ويژه احتمال تزريق نقدينگي از سوي دولت يا بانك مركزي به خودروسازان شايد مهم‌ترين تحولي باشد كه سهامداران سرمايه‌گذاري رنا براي ترسيم افق روشن براي سهام خود بايد به دنبال تحقق آن باشند.
Shervin.shahriari@turquoisepartners.com*

سود ورنا تلیل بورس تحلیل سهام پرتفوی سرمايه‌گذاري رنا اخبار سهام اخبار بورس*درخواست از خواننده‌اي بدون ذكر نام از طريق پست الكترونيك: لطفا تحليلي از وضعيت سهام شركت سرمايه‌گذاري رنا و آينده آن ارائه كنيد.

پاسخ: سرمايه‌گذاري رنا تنها هلدينگ صنايع خودرو در بورس تهران است كه 80 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در گروه خودرو و ساخت قطعات متمركز كرده است. بر‌اساس آخرين صورت وضعيت سبد سرمايه‌گذاري‌ها (در تاريخ 30 آذر 92)، بزرگ ترين بخش سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي شركت (90 درصد از كل) به سهام سايپا و ايران خودرو اختصاص دارد، به طوري كه 675 ميليارد تومان از مجموع ارزش بازار 752 ميليارد توماني سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي در «خساپا» (470 ميليارد تومان) و «خودرو» (205 ميليارد تومان) متمركز شده است. در دو ماه گذشته و پس از پديدار شدن چشم‌انداز تحولات مثبت سياسي، سهام خودرو‌سازان مورد اقبال گسترده‌اي قرار گرفته اند و از همين رهگذر «ورنا» نيز رشد قيمتي 50 درصدي را به ثبت رسانده است. براي ارزش‌گذاري سهام شركت مطابق روش معمول شركت‌هاي هلدينگ از روش برآورد NAV استفاده مي‌كنيم كه محاسبات آن در جدول نمايش داده شده است.
در خصوص ارقام جدول بايد به چند نكته توجه داشت:
1- رقم حقوق صاحبان سهام از گزارش نه ماهه حسابرسي نشده (منتهي به 31 خرداد 92) استخراج شده است.
2- ارزش بازار سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس اطلاعات صورت وضعيت پرتفوليو در تاريخ 30 آذر 92 درج شده است. در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي خارج بورسي، ارزش بازار آنها معادل بهاي تمام شده لحاظ شده كه با توجه به تركيب آنها برآوردي مناسب به نظر مي‌رسد. بزرگترين سرمايه‌گذاري خارج بورسي رنا (كه 25 درصد پرتفوليوي
غير بورسي را به خود اختصاص داده است) 98 درصد از سهام شركت توسعه سرمايه رادين با بهاي تمام شده 434 ميليارد ريال است. اين شركت مالك 6/6 درصد سهام سايپا به قيمت تمام شده هر سهم 4053 ريال است كه اين سرمايه‌گذاري را با اخذ تسهيلات مالي سنگين 24 درصدي از شركت سرمايه‌گذاري سايپا انجام داده و براي كاهش ارزش آن نيز ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نكرده است. توجيه اين سرمايه‌گذاري و نحوه تسويه تسهيلات مالي 200 ميليارد توماني و بدهي 100 ميليارد توماني به شركت
شاسي‌ساز (بابت اقساط خريد سهام سايپا) محل ترديد است.
3- با توجه به محاسبه ارائه شده مشخص مي‌شود كه P/NAV كنوني سهام شركت در محدوده 17/1 قرار دارد كه به معناي بالاتر بودن قيمت سهام از خالص ارزش دارايي‌ها است. در اين ميان، اگر براي مالكيت 7/17 درصدي سايپا در پرتفوليوي شركت (كه معادل يك عضو هيات مديره است) مطابق با عرف بازار 20 درصد ارزش افزوده نسبت به قيمت روز (233 تومان) در نظر بگيريم، باز هم به رقم 160 تومان به ازاي هر سهم براي محاسبه خالص ارزش دارايي‌ها مي‌رسيم كه از قيمت سهم در پايان هفته گذشته (محدوده 170 تومان) كمتر است. به اين ترتيب مي‌توان گفت بازار در شرايط كنوني خوش بيني زيادي نسبت به احتمال افزايش قيمت سهام شركت‌هاي سرمايه پذير را در نرخ روز سهام «ورنا» منعكس كرده است كه درصورت عدم تحقق آنها در عمل، اصلاح قيمت سهام اين شركت تا سطح ميانگين شركت‌هاي مشابه (P/NAV= 0/8) از سناريوهاي محتمل خواهد بود.
3- بر اساس آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (منتهي به 30 اسفند 91) شركت سرمايه‌گذاري رنا در حساب شركت اصلي بيش از 255 ميليارد تومان به شركت سرمايه‌گذاري سايپا بدهكار است كه بر اساس قرارداد في مابين (همچون شركت سرمايه پذير رادين) ماهانه دو درصد كارمزد تامين مالي براي آن محاسبه و در حساب‌ها منظور مي‌شود. به عبارت ديگر، براي كل گروه (رادين +شركت اصلي) از محل اين تسهيلات (كه رقم مجموع آن بيش از 450 ميليارد تومان است) در حال حاضر سالانه بيش از 108 ميليارد‌تومان، هزينه تعلق مي‌گيرد. همچنين بدهي 390 ميليارد توماني به تامين اجتماعي عمدتا بابت خريد سهام سايپا در صورت‌هاي مالي شركت اصلي خود‌نمايي مي‌كند. با عنايت به زيان ده بودن عمده شركت‌هاي سرمايه‌پذير و عدم امكان تقسيم سود ايران خودرو و سايپا در سال 93، چشم انداز خروج رنا از بحران بدهي‌هاي مزبور و بازگشت به شرايط عادي مبهم به نظر مي‌رسد. در اين ميان، فروش بلوك 11/3 درصدي سهام ايران خودرو شايد بتواند به عنوان تنها راهكار باقيمانده براي رنا مطرح شود كه در همين راستا اين بلوك براي روز
11 آذر ماه آگهي شد اما بعدا شركت انصراف خود را از فروش آن اعلام نمود. با اين حال، «ورنا» حدود دو درصد از سهام
ايران خودرو را به صورت خرد در ماه آذر در بورس به فروش رسانده كه در صورت تداوم مي‌تواند به عنوان چاره كار نهايي جهت اصلاح ساختار مالي شركت مد‌نظر قرار گيرد.
4- سرمايه‌گذاري رنا، زيان خالص هر سهم خود براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 92 و 93 را به ترتيب 27 و 125 ريال اعلام نموده است. با توجه به تعلق هزينه مالي بسيار سنگين 130 ميليارد توماني در اين دو سال به شركت اصلي و عدم تقسيم سود شركت‌هاي سرمايه‌پذير به دليل وجود زيان انباشته، دست يابي به سود خالص در دو مجمع سالانه آتي رنا (كه احتمالا در دي‌ماه امسال و سال آينده برگزار مي‌شوند) از احتمال كمي برخوردار است. به اين ترتيب، هر گونه بهبود معنادار در وضعيت واقعي مالي شركت را مي‌توان منوط به گذشت زمان (بيش از يك سال) و ايجاد تحول در سودآوري صنعت خودرو دانست. در حال حاضر مسائلي نظير تسهيلات مالي انباشته سنگين، بدهي معوق بهقطعه‌سازان، سرمايه در گردش منفي و افت قابل ملاحظه تقاضاي مصرفي از جمله چالش‌هاي مهمي هستند كه ايران خودرو و سايپا با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و بعيد است در غياب كمك‌هاي مستقيم دولتي قادر بر حل آنها باشند. از اين رو تعقيب دقيق شرايط در صنعت خودرو به ويژه احتمال تزريق نقدينگي از سوي دولت يا بانك مركزي به خودروسازان شايد مهم‌ترين تحولي باشد كه سهامداران سرمايه‌گذاري رنا براي ترسيم افق روشن براي سهام خود بايد به دنبال تحقق آن باشند.
Shervin.shahriari@turquoisepartners.com*
 شروين شهرياري*

سود ورنا تلیل بورس تحلیل سهام پرتفوی سرمايه‌گذاري رنا اخبار سهام اخبار بورس

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*