خانه / بورس و سهام / ارزش ذاتي «تيپيكو» چقدر است؟

ارزش ذاتي «تيپيكو» چقدر است؟

شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين اجتماعي (با نماد معاملاتي «تيپيكو») بزرگ‌ترين مجموعه سرمايه‌گذاري دارويي در كشور است كه با 31 شركت فعال تحت پوشش، 34 درصد از بازار 5 هزار ميلياد توماني دارو در ايران را به خود اختصاص داده است.

اين هلدينگ، همچنين در زمينه توليد مواد اوليه با سهم 70 درصدي و در بخش صادرات با سهم 40 درصدي، به عنوان پيشتاز هلدينگ‌هاي دارويي شناخته مي‌شود. فاصله اين مجموعه با رقيب دوم (گروه شفادارو متعلق به بانك ملي) كاملا قابل توجه است؛ به نحوي كه در سال گذشته سهم بازار «تيپكو» بيش از سه برابر رقيب دوم در كشور بوده است.

هزار و 800 ميليارد تومان از بازار مصرف داروي كشور در اختيار وارداتي‌ها قرار دارد كه اين مساله در كنار سرانه مصرف ناچيز دارو در ايران (يك چهارم متوسط جهاني)، امكان توسعه قابل ملاحظه اين صنعت را در افق بلندمدت فراهم مي‌كند.
از آنجا كه ماهيت فعاليت شركت، سرمايه‌گذاري است براي ارزش گذاري آن بايد از روش متداول تخمين خالص ارزش دارايي‌ها استفاده كرد. بدين منظور لازم است تا با استخراج حقوق صاحبان سهام از آخرين صورت‌هاي مالي، آن را با مازاد احتمالي ارزش روز سرمايه‌گذاري‌ها نسبت به بهاي دفتري (در ترازنامه) جمع كرد تا خالص ارزش دارايي‌هاي شركت به دست آيد. محاسبات مربوطه براي «تيپيكو» در جدول زير نمايش داده شده است:
وضعیت شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين اجتماعي مجمع تیپیکو قیمت شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين اجتماعي قیمت تیپیکو عرضه سهام شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين اجتماعي عرضه سهام تیپیکو سود شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين اجتماعي سود تیپیکو تحلیل شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين اجتماعي تحلیل سهام تحلیل تیپیکو تحلیل بورس ارزش شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين اجتماعي اخبار سهام اخبار بورس
در خصوص ارقام جدول و آخرين وضعيت شركت بايد به چند نكته توجه داشت:
1) رقم حقوق صاحبان سهام در محاسبه حاضر از صورت‌هاي مالي شش ماهه (منتهي به 30 آبان 92) و مازاد ارزش پرتفوليوي بورسي از گزارش پايان آذر ماه استخراج شده است. با توجه به اختصاص 50 درصد پرتفوليوي بورسي به مالكيت 75 درصدي هلدينگ داروپخش و افزايش قيمت 15 درصدي اين سهم از ابتداي دي ماه، در صورت اعمال قيمت‌هاي جاري «وپخش» و نيز قيمت ساير سهام سرمايه پذير بورسي (كه عمدتا روند كاهنده در دي‌ماه داشته‌اند) NAN هر سهم «تيپيكو» در حال حاضر فراتر از 800 تومان به دست مي‌آيد.
2) براي محاسبه ارزش پرتفوليوي خارج بورسي، از روش قيمت بر درآمد براي سهام سودده استفاده شده است. بدين ترتيب، با لحاظ كردن نسبت قيمت بر درآمد متوسط صنعت دارو در بورس تهران (P/E=8) و كسر بهاي تمام شده، مازاد ارزش 434 ميليارد توماني نسبت به بهاي تمام شده در سرمايه‌گذاري‌هاي خارج از بورس برآورد گرديده است.
3) نسبت قيمت به خالص ارزش دارايي‌ها در مورد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ در بورس تهران براي ساليان متمادي و به‌طور تاريخي در محدوده 80 درصد محقق شده است. (P/NAV=0.8) بنابراين مي‌توان گفت فارغ از فراز و فرودهاي مقطعي، قيمت سهام شركت‌هاي اين گروه به‌طور ميانگين 20درصد كمتر از ارزش خالص دارايي‌هاي خود معامله شده‌اند. با مبنا قرار دادن همين نسبت براي سهام تيپيكو، مي‌توان محدوده قيمت 630 تا 640 توماني را يك ارزش‌گذاري منصفانه براي هر سهم تلقي كرد.
4) مالكيت عمده شركت دارويي تامين در اختيار شستا (سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي) مي‌باشد و قرار است تا به زودي ده درصد از سهام آن براي نخستين بار پس از پذيرش و درج در تابلوي دوم بورس تهران عرضه شود. بايد توجه داشت خالص ارزش دارايي‌هاي شركت در سال جاري نزديك به دو برابر شده كه عمده اين رويداد، مرهون افزايش چشمگير قيمت سهام داروسازان در بورس در اثر رشد نرخ‌هاي فروش پس از بحران ارزي است.
از اين رو مي‌توان گفت، «تيپيكو» در يك شرايط ايده آل از جهت به قيمت رسيدن سهام زير مجموعه در حال ورود به بورس است و از اين منظر، احتمالا نمي‌توان تداوم رشد برق آساي خالص ارزش دارايي‌هاي شركت (مطابق با روند اخير) را در افق كوتاه مدت انتظار داشت.
5) شركت پيش‌بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 31 ارديبهشت 93 را 743 ريال به ازاي هر سهم اعلام كرده است. از آنجا 99 درصد سود هر سهم از محل تقسيم سود سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير تامين مي‌شود، تخمين صحيح درآمد آنها نقش مهمي در برآورد سود «تيپيكو» خواهد داشت. يك برآورد اوليه نشان مي‌دهد كه بر مبناي آخرين بودجه اعلامي، اكثر تعديلات مورد انتظار در سود سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير در پيش‌بيني سود شركت مادر لحاظ شده است. بدين ترتيب احتمالا سود هر سهم «تيپيكو» در سال مالي جاري (منتهي به 31 ارديبهشت 93) با نوسان مثبت اندكي نسبت به پيش‌بيني فعلي محقق خواهد شد.
Shervin.Shahriari@turquoisepartners.com
 شروين شهرياري*

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*