خانه / بورس و سهام / جدول عملکرد 12 ماهه داروسازی ابوریحان ،فارابی ،اکسیر ، دوده صنعتی پارس و آبادگران ایران

جدول عملکرد 12 ماهه داروسازی ابوریحان ،فارابی ،اکسیر ، دوده صنعتی پارس و آبادگران ایران

جدول عملکرد 5 شرکت بورسی به شرح زیر می باشد

نام شرکت

نماد

سود واقعی سال 92 ( ریال )

آخرین پیش بینی سود سال 92 ( ریال )

درصد تعدیل

سود عملیاتی سال 92 ( میلیون ریال )

سود عملیاتی پیش بینی سال 92 ( میلیون ریال )

درصد تعدیل

داروسازی ابوریحان

دابور

2,777

2,621

6%

522,431

441,984

18%

داروسازی فارابی

دفارا

2,267

1,675

35%

855,633

729,832

17%

دوده صنعتی پارس

شدوص

746

624

20%

142,915

125,455

14%

آبادگران ایران

ثاباد

224

215

4%

23,735

29,602

-20%

داروسازی اکسیر

دلر

2,617

2,800

-7%

847,460

865,466

-2%

 

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*