خانه / آخرین اخبار / متوسط قیمت مسکن در تهران ۵.۶ میلیون تومان/ تورم ۷۲ درصدی

متوسط قیمت مسکن در تهران ۵.۶ میلیون تومان/ تورم ۷۲ درصدی

به گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یازمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی اعلام شد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 56 میلیون و 597 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 43.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 157.1 درصد افزایش داشته است

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 92369 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 15971 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های ممسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10 میلیون ریال در منطقه 20 و حداکثر 197885 هزار ریال در منطقه 1 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 8 با 8.1 درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 21 با 0.8 درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران می‌باشد.

حداقل، حداکثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: زمستان 1391

قیمت فروش یک متر مربع یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در کل شهر حداقل 10000 (هزار ریال)،‌ حداکثر 197885 (هزار ریال)، متوسط 56567 (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به پاییز 91، 43.5

درصد تغییر نسبت به زمستان 90، 157.1

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 39043 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 19.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 72.6 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 78614 هزار ریال در منطقه 1 و کمترین آن در حدود 18529 هزار ریال در منطقه 18 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6580 هزار ریال و در منطقه 20 و حداکثر 208333 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 11.7 درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 0.9 درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران می‌باشد.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملا ملکی در شهر تهران 163777 ریال بوده است ک نسبت به فصل قبل 3.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 28.4 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه هس درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده، 240004 ریال در منطقه 1 و کمترین آن 80410 ریال در منطقه 19 بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 20000 ریال در منطقه 15 و حداکثر 837931 ریال در منطقه 1 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 13.5 درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 1.0 درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران می‌باشد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*