خانه / بورس و سهام / جزئیات نخستین صندوق زمین و ساختمان بازار سهام

جزئیات نخستین صندوق زمین و ساختمان بازار سهام

سرانجام پذیره نویسی اولین صندوق زمین و ساختمان شنبه با عنوان صندوق نسیم آغاز می شود. مدلسازی این صندوق که از سال 86 در سازمان بورس آغاز شده بود، از اواخر سال گذشته مجددا مورد باز طراحی مهندسی مجدد قرار گرفت تا با رساندن فصل مشترکی در مفاهیم و معانی میان بازار سرمایه و بازار مسکن، از این پس بازار مسکن قادر به تامین مالی از بخش بازار سرمایه باشد.

مصطفی ازگلی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن در جمع رسانه های خبری به تشریح مزایای صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن پرداخت.

وی اظهار داشت: این صندوق ها به جمع آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سوی ساخت و ساز مسکن و گسیل نقدینگی به سمت تولید مسكن و نه دلالی آن کمک می کنند.

این مقام مسئول همچنین با تاکید بر تقویت طرف عرضه واحدهای ساختمانی (اعم از واحدهای مسکونی، تجاری، اداری) و تقویت بازار سرمایه در راستای تاکید مسوولان ارشد نظام و تاکید قوانین بالادستی، به شفافیت بالای این صندوق ها و كاهش احتمال سوء‌استفاده از منابع صندوق در پروژه‌های ساخت مسکن از باب هزینه کرد پروژه‌ها و کیفیت مصالح به کار رفته در آن و مدت زمان اجرای پروژه اشاره کرد.

ازگلی مزایای صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای سرمایه گذاران را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: به واسطه حضور این صندوق ها شاهد افزایش یا حفظ قدرت خريد سرمایه‌گذار (ولو با سرمایه اندک) در برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان و مشارکت سرمایه‌گذاران در ساخت پروژه خواهیم بود.

وی اظهارداشت: متقاضیان با سرمایه گذاری در صندوق‌های زمین و ساختمان می‌توانند پرتفولیوی خود را تنوع بخشیده و ریسک پرتفوی خود را تعدیل کنند.

وی همچنین با اشاره به نقدشوندگی بالاتر این صندوق‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش ساخت و ساز، بر شفافیت بالا به دلیل نظارت‌های مختلف ارکان نظارتی صندوق (اعم از نظارت بر پیشرفت فيزیکی پروژه و نظارت بر پیشرفت مالی پروژه)ُ تاکید کرد.

وی حضور این صندوق ها را برای سیستم بانکی مفید دانست و گفت: با تاسیس و آغاز به فعالیت این صندوق‌ها، فشار سازندگان از سیستم بانکی برای تامین مالی بخش مسکن کمتر می‌شود و تامین مالی بخش مسکن از تامین مالی بدهی محور به سمت تامین مالی مشارکتی (آنهم با مشارکت عموم سرمایه‌گذاران و از طریق بازار سرمایه) سوق خواهد یافت.

او در این میان از کاهش ارزش دارأیی‌های صندوق، افزایش هزینه ­های ساخت، عدم اتمام پروژه در موعد مقرر و ریسک کاهش قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به عنوان ریسک های صندوق زمین و ساختمان نام برد.

وی حضور ناظر را به عنوان یکی از ارکان صندوق مورد اشاره قرار داد که به واسطه ناظر طرح توجیهی پروژه شامل نقشه‌ها، مراحل ساخت و درصدهاي پيشرفت فيزيكي كه انجام هر مرحله به صورت تجمعی به پيشرفت فيزيكي كل پروژه مي‌افزايد، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین نظارت بر اجراي پروژه جهت تطبيق با طرح توجیهی پروژه و استانداردها و مقررات ملي ساختمان، بررسی و تائيد صورت وضعیت‌های پيشرفت فيزيكي تهیه شده توسط مدیر ساخت با انجام بازديدهاي لازم از پروژه از دیگر وظایف ناظر صندوق محسوب می شود.

به گفته وی؛ گزارش‌هاي دوره‌اي پیشرفت پروژه براساس صورت وضعيت‌هاي تائيد شده در هرماه، حداكثر 10 روز كاري پس از پايان هرماه از سوی ناظر صندوق تهیه می شود.

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن در ادامه اظهارات خود به بازار گردانی واحدهای سرمایه گذاری صندوق اشاره کرد که در پی این امر بازارگردان موظف است تا زمان ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران در پایان دوره فعالیت، بازارگرداني واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق به استثناء‌ واحدهاي سرمايه‌گذاري در تملك اركان صندوق را براساس دستورالعمل بازارگردانی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، انجام دهد.

وی هر گونه تصمیمی درخصوص افزایش سرمایه و روش های فروش واحدهای ساخت را مربوط به اختیارات هیات مدیره صندوق دانست و گفت: در صورت نیاز در هر مرحله براي پرداخت هزينه‌هاي اجراي پروژه و ساير هزينه‌هاي صندوق بر اساس تصمیم هیات مدیره، صندوق از افزایش سرمایه برخوردار خواهد شد که این افزایش سرمایه نیز به روش حق تقدم صورت می گیرد.

وی ادامه داد: تعیین روش فروش و تصویب فرآیند فروش و پیش فروش، اتخاذ تصميمات لازم در فرآیند مناقصه یا در فرآيند فروش و پيش‌فروش واحدهاي ساختماني پروژه نیز از سوی هیات مدیره صورت می گیرد.

ازگلی در بیان تشريفات پیش فروش یا فروش واحدهای ساختمانی گفت: فرآیند فروش واحدهای ساختمانی پروژه باید مطابق رویه ای صورت پذیرد که به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق به تایید سازمان می­رسد. روش فروش اعم از روش مزایده، اعطای اولویت به دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری برای پیش­خرید یا خرید واحدهای ساختمانی پروژه و روش مذاکره یا ترکیبی از آنها و اسناد و مدارک مزایده (در صورت تصمیم به مزایده)، نحوه تعیین قیمتهای پایه، بودجه تبلیغات و محل تامین آن، چگونگی تبلیغ و اطلاع رسانی و نمونه قراردادهایی که با خریداران یا پیش­خریداران واحدهای ساختمانی منعقد می­شود، باید در رویه پیش­فروش یا فروش واحدهای ساختمانی پیش بینی شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که رویه پیش فروش یا فروش واحدهای ساختمانی ظرف سه ماه از شروع دوره تصفیه توسط هیئت مدیره صندوق تنظیم نشده یا به تایید سازمان نرسد و یا در صورت تنظیم، تایید و اجرای آن، واحدهای ساختمانی ظرف یکسال پس از شروع دوره تصفیه صندوق، به صورت کامل، فروش نرود، آنگاه فروش واحدهای ساختمانی یا ادامه فروش واحدهای ساختمانی باقیمانده، از طریق فرآیند مزایده و مطابق “دستورالعمل تدوين روش و تهية اسناد مزايده در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری زمين و ساختمان” تا فروش همه واحدهای ساختمانی پروژه انجام خواهد شد.

وی در مور محاسبه خالص ارزش هر واحد سرمايه گذاري ابراز داشت: خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری یا به بهای تمام شده محاسبه می شود یا بر مبنای خالص ارزش جایگزینی.

او اینگونه ادامه داد: گزارش خالص ارزش هر واحد سرمايه گذاري به بهاي تمام شده بر مبناي بهاي تمام شده پروژه بوده و از صورتهاي مالي صندوق استخراج مي شود، اين گزارش حداکثر ظرف 45 روز در پايان هر سه ماه تهيه و در گزارشهاي شش ماهه، حسابرس صندوق مي بايد در رابطه با صحت محاسبات خالص ارزش هر واحد اظهار نظر کند.

وی اضافه کرد: در بررسی خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری بر مبنای ارزش جايگزيني، هر يک از دارايي هاي مشهود و نامشهود با توجه به قيمت هاي روز مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در ادامه به جزییات صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم پرداخت و گفت: این پروژه که در منطقه 22 شهرداری تهران به اجراء خواهد آمد با برخورداری از متراژ خالص 8 هزار متری و متراژَ ناخاص 13 هزاری (همراه با مشاعات) دارای کاربری مسکونی است.

وی در خصوص ارکان این صندوق نیز از شرکت توسعه بازار سرمایه تهران به عنوان مدیر صندوق، شرکت عمرانی مسکن گستر به عنوان مدیر ساخت، شرکت پردیس ایران به عنوان ناظر نام برد.

این مقام مسئول در پایان ادامه داد: همچنین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین متولی صندوق و گروه سرمایه گذاری بانک مسکن تعهد پذیره نویسی آن را بر عهده دارد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*