خانه / استخدام و بازار کار / استخدام کارﺷﻨﺎس ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه ﻫﺎى درﯾﺎﯾﯽ و رﯾﻠﯽ

استخدام کارﺷﻨﺎس ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه ﻫﺎى درﯾﺎﯾﯽ و رﯾﻠﯽ

ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻴﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ کارﺷﻨﺎس رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﺮان (ﺗﻤﺎم ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ) ﭘﻞ، ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ، ﺳﺎزه ﺳﺎزه ﻫﺎى درﯾﺎﯾﯽ و رﯾﻠﯽ ، ﺗﻮﻧﻞ، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺧﺎک و ﺳﻨﮓ،ﺳﻴﻮﯾﻞ،ﻓﺘﻮﮔ …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18329

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*