خانه / استخدام و بازار کار / استخدام جهت کارخانه بینالود

استخدام جهت کارخانه بینالود

ﻧﻴﺮوی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﺟﻬﺖ کارﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد، ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ استخدام می شود. آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪ، ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪ، ﺑﺮﻗﮑﺎر، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﺟﻮﺷﮑﺎر ﻟﻮﻟﻪ ٣٧۶٣٧۵۶۵-٣٧۶٨٧٠٨۴ …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18378

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*