ماجرای‌ پیشنهادهایی‌ که‌ ایران‌ نپذیرفت

0

ایران هسته ای،برخی منابع مطلع از روند مذاکرات هسته ای به «ایران هسته ای» گفتند ایران در سال های گذشته بارها پیشنهادهایی را که به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران و اعمال آن داخل خاک ایران را مشروط به «نیاز» ایران می کرد رد کرده است.

این منابع اضافه کردند در واقع امریکا پیش از این هم با واسطه هایی پیشنهادهایی به ایران داده بود که در آنها گفته شده بود در صورت اثبات نیاز واقعی ایران (Actual need) ایران می تواند غنی سازی را به عنوان بخشی از برنامه هسته ای خود حفظ کند.

این پیشنهادها حداقل در دو نوبت و با واسطه برخی کشورها به ایران ارائه شده بود.

به گفته این منابع اصلی ترین علت اینکه این پیشنهادها مورد پذیرش قرار نگرفت این بود که تحلیل ایران این بود که وقتی امریکا اعمال غنی سازی داخل خاک ایران را به داشتن نیاز واقعی مشروط می کند در واقع در حال زمینه سازی است تا در انتهای کار کار ادعا کند که ایران فاقد نیاز واقعی به اورانیوم غنی شده است و بمابراین باید غنی سازی را از خاک خود برچیند.

استدلال اصلی امریکا این است که حق غنی سازی واقعی فقط زمانی وجود دارد که راکتوری نیازمند سوخت وجود داشته باشد.

برخی کارشناسان عقیده دارند امریکایی ها به این جمع بندی رسیده اند که نمی توانند حق ایران را از اساس انکار کنند بنابراین تصمیم گرفته اند حق را روی کاغذ به رسمیت بشناسند اما اعمال آن را به شرایطی مشروط کنند که عملا محقق شدنی نیست.

در توافقنامه ژنو اعمال حق غنی سازی ایران در نهایت به داشتن نیاز عملی از سوی ایران مشروط شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ