برخی سهامدار حقوقی بازار بورس را آشفته کردند !

0

به گزارش ساتین و به نقل از بورس نیوز ، امروز بازار سرمایه روند مثبتی در پپش گرفته است که شاید کمی از زیانهای سهامداران خرد برطرف شود اما متاسفانه برخی حقوقی ها با عرضه سنگین در نمادهایی که اتفاقا در چند وقت اخیر زیان بیشتری به سهامداران خرد وارد کرده اند به شدت عرضه کننده اند که جا دارد از سوی نهاد ناظر پیگیری شود و تذکر لازم انجام شود .

۱- ثتران

۲- وساخت

۳- خودرو

۴- اخابر

۵- واحیا

۶- سفارس

۷- فاسمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ