خانه / استخدام و بازار کار / آگهی استخدام شرکت صنایع سیمان گیلان سبز

آگهی استخدام شرکت صنایع سیمان گیلان سبز

شرکت صنایع سیمان گیلان سبز از افراد واجد شرایط و دارای تخصص و سابقه جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در قسمت های فنی، مالی و اداری با حقوق و مزایای مکفی دعوت به همکاری می نماید.

 تاریخ انقضا : 23 دي 1392
شهرهای مورد نیاز : گیلان , تهران

عناوین شغلی مورد نیاز
کارشناس ارشد مکانیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۵سال
محل استخدام : گیلان
شرایط : حداقل ۱۵ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

کارشناس مکانیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۰سال
محل استخدام : گیلان
شرایط : حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

مدیر دفتر فنی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۵سال
محل استخدام : گیلان
شرایط : حداقل ۱۵ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

کارشناس ارشد صنایع اجرای PM
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۵سال
محل استخدام : گیلان
شرایط : حداقل ۱۵ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

کارشناس ارشد تولید
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۵سال
محل استخدام : گیلان
شرایط : حداقل ۱۵ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

کارشناس تولید
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۰سال
محل استخدام : گیلان
شرایط : حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

مدیر بازرگانی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۵سال
محل استخدام : تهران
شرایط : حداقل ۱۵ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

مدیر فروش
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۰سال
محل استخدام : گیلان
شرایط : حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

کارشناس ارشد مالی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۵سال
محل استخدام : تهران
شرایط : حداقل ۱۵ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

کارشناس امور مالی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۰سال
محل استخدام : تهران , گیلان
شرایط : حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

مدیر اداری
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۰سال
محل استخدام : گیلان
شرایط : حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

کارشناس امور اداری
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۰سال
محل استخدام : تهران
شرایط : حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید در صنعت سیمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

مشاور حقوقی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۷سال
محل استخدام : گیلان
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

مشاور مالی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۲۰سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

انباردار
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۵سال
محل استخدام : گیلان
شرایط : حداقل ۱۵ سال
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

مدیر معادن
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۵سال
محل استخدام : گیلان
شرایط : حداقل ۱۵ سال
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

سرپرست استخراج
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۱۰سال
محل استخدام : گیلان
شرایط : حداقل ۱۰ سال
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

از واجدین شرایط دعوت می گردد حداکثر به مدت ۳ روز از تاریخ درج آگهی نسبت به ارسال مشخصات و سوابق کاری به انضمام کپی مدارک و دوره های آموزشی با پست پیشتاز به آدرس دفتر این شرکت واقع در تهران ارسال نمایند.
یا رزومه های خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

  • gilancement.com
  • info@gilancement.com
  • تهران- خیابان فردوسی- خیابان انوشیروانی- خیابان تقوی- پلاک 5

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*