خانه / بورس و سهام / بورس در دستان سهامداران حقوقي + جدول خرید و فروش

بورس در دستان سهامداران حقوقي + جدول خرید و فروش

به گزارش ساتین :  هفته گذشته بازار در حالي با رشد ملايم 9/0 درصدي شاخص كل مواجه شد كه سهامداران حقوقي به عنوان حمايت‌كننده حضور قابل توجهي در نقش خريدار داشتند.

براين اساس، تغيير مالكيت قابل توجه 6/130 ميليارد توماني (معادل 2/16 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي طي هفته گذشته (شنبه تا سه‌شنبه) انجام شد. در واقع، ادامه افت شديد شاخص كل تا اوايل هفته گذشته باعث شد تا سهامداران حقوقي از سويي از فرصت به وجود آمده براي خريد سهام در قيمت‌هاي پايين استفاده كنند و از طرف ديگر، براي جلوگيري از افت بيشتر در نقش حمايت‌كننده ظاهر شوند؛ اين روند حتي در دو روز پاياني هفته كه شاخص روزهاي مثبتي را سپري كرد تقريبا باقي ماند و سهامداران حقوقي عرضه‌هاي زيادي انجام ندادند.
با اين حال، انتظار مي‌رود در هفته پيش رو سهامداران حقوقي نقش كنترل‌كننده بازار را ايفا كنند تا افت و خيزهاي شديد در شاخص رخ ندهد. به عبارت ديگر، اكنون وقت آن رسيده است كه با ايجاد ثبات و آرامش در بازار، سهم معاملات هيجاني در بورس كاهش يافته و معامله گران به صورت اصولي و با ديد بلندمدت خريد و فروش انجام دهند. از سوي ديگر، طي هفته گذشته ميانگين ارزش معاملات روزانه حدود 320 ميليارد تومان بود كه رقمي منطقي با توجه به سابقه معاملات از ابتداي سال به شمار مي‌آيد.
در اين مطلب، نحوه تغييرات مالكيت سهامداران حقوقي به حقيقي در هفته پيشين در 12 نماد با بيشترين حجم و ارزش معاملات طي هفته گذشته مورد بررسي قرار گرفته است. اين 12 نماد به ترتيب عبارت است از: سرمايه گذاري دارويي تامين «تيپيكو»، بانك صادرات «وبصادر»، ايران خودرو «خودرو»، سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين «تاپيكو»، سايپا ديزل «خكاوه»، گسترش نفت و گاز پارسيان «پارسان»، بانك پاسارگاد «وپاسار»، بانك ملت «وبملت»، گروه بهمن «خبهمن»، مخابرات ايران «اخابر»، پالايشگاه نفت اصفهان «شپنا» و صنايع پتروشيمي خليج فارس «فارس». براي درك شهودي از اين تغييرات مالكيت، نمودارهايي رسم شده است كه در طول متن با ارائه مثال‌هاي عددي توضيح داده خواهند شد.
در نماد «تيپيكو» طي هفته گذشته تغيير مالكيت 4/149 ميليارد ريالي (معادل 1/18 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي روي داد. همان‌طور كه در نمودار مشاهده مي‌شود، در روز سه‌شنبه تغيير مالكيت به ارزش 9/3 ميليارد ريال از سوي سهامداران حقوقي به حقيقي انجام شده است كه نسبت به ارزش كل معاملات نماد در آن روز، يعني 9/116 ميليارد ريال، 4/3 درصد كل را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، سهام با ارزشي معادل 9/3 ميليارد ريال توسط حقوقي‌ها فروخته و به وسيله حقيقي‌ها خريداري شده كه 4/3 درصد كل معاملات را شامل مي‌شود. بنابراين در نمودار، ميزان تغيير مالكيت با رنگ قرمز و در پايين منحني قرار گرفته است. به‌طور مشابه، اگر معاملات روز شنبه در نظر گرفته شود، 9/16 درصد از كل ارزش معاملات باعث تغيير مالكيت سهام از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي‌ها شده است كه با رنگ قرمز و در پايين نمودار مشاهده مي‌شود. (يعني تغيير مالكيت از سوي حقيقي‌ها به حقوقي‌ها). در ابتداي هفته كه اين نماد روزهاي منفي را سپري كرده بود، سهامداران حقوقي در نقش خريدار حضور قابل توجهي داشتند و سپس در پايان هفته با رشد قيمت، حضور سهامداران حقوقي به عنوان خريدار كمرنگ شده است.
در نماد «وبصادر» نيز طي معاملات هفته گذشته، تغيير مالكيت 9/46 ميليارد ريالي (معادل 5/11 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي روي داده است. قرمزرنگ بودن نمودار در كل هفته نشان از حضور قابل توجه حقوقي‌ها در نقش خريدار اين سهم دارد.
از سوي ديگر، «خودرو» طي هفته سپري شده تغيير مالكيت قابل توجه 8/213 ميليارد ريالي را (معادل 6/33 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقوقي به حقيقي تجربه كرده است. اين نماد، فقط در روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه منفي بوده است و همان‌طور كه در نمودار مشاهده مي‌شود، فقط در اين روزها سهامداران حقوقي در نقش خريدار حضور پررنگ تري داشته‌اند. به‌طور كلي عرضه‌هاي سنگين از سوي سهامداران حقوقي طي هفته گذشته در اين نماد، احتمالا مانع از رشد قيمتي شديد آن در روزهاي آينده خواهد شد. از ميان عرضه‌هاي هفته گذشته، فروش 58 ميليون سهم «خودرو» توسط شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا قابل توجه است.
اما، نماد «تاپيكو» طي هفته گذشته تغيير مالكيت 3/14 ميليارد ريالي (معادل 6/3 درصد ارزش كل معاملات) را از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي شاهد بوده است. در واقع، حمايت قابل توجه حقوقي‌ها از اين نماد در روز دوشنبه عامل اين تغيير مالكيت به شمار مي‌آيد.
«خكاوه» به عنوان پنجمين نماد با بيشترين حجم معاملات طي هفته گذشته، تغيير مالكيت 8/9 ميليارد ريالي (معادل 7 درصد ارزش كل معاملات) را از سوي حقيقي‌ها به حقوقي‌ها شاهد بوده است. چهارشنبه تنها روز مثبت اين نماد در هفته گذشته به شمار مي‌آيد كه به‌رغم اين مهم، تنها روزي است كه با حضور قابل توجه سهامداران حقوقي در نقش خريدار مواجه بوده است.
از سوي ديگر، در نماد «پارسان» تغيير مالكيت اندك 4/3 ميليارد ريالي (معادل 6/0 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقوقي به حقيقي انجام شده است. اين نماد كه هفته مثبتي را سپري كرده بود (البته به جز دوشنبه كه همراه با بازار منفي شده بود) فقط شاهد مبادله عمده سهام بين سهامداران حقوقي بود.
در نماد «وپاسار» نيز تغيير مالكيت بسيار زياد 9/154 ميليارد ريالي (معادل 6/50 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقوقي به حقيقي انجام شد. بانك پاسارگاد از جمله بانك‌هاي ايران است كه در ليست تحريم شده‌ها قرار ندارد و اميدواري به بهبود آن در ميان سهامداران به ويژه حقيقي‌ها زياد است. به اين ترتيب، نمودار سبزرنگ اين نماد نشان از عرضه‌هاي سنگين حقوقي‌ها دارد؛ از اين ميان مي‌توان به فروش 20 ميليون سهم آن توسط موسسه همياري كوثر طي هفته سپري شده اشاره كرد. به اين ترتيب، سهامداران اين نماد بايد به دور از هيجانات و با در نظر گرفتن ميزان سودآوري واقعي اين نماد خريد و فروش انجام دهند.
اما «وبملت» تغيير مالكيت 8/53 ميليارد ريالي (معادل 6/21 درصد ارزش كل معاملات) را از سوي حقيقي‌ها به حقوقي‌ها شاهد بوده است. حمايت شديد حقوقي‌ها در روزهاي يكشنبه و دوشنبه (تنها روزهاي منفي اين نماد در هفته گذشته) باعث اين تغيير مالكيت شده است، در حالي كه در ساير روزهاي هفته، اين سهامداران بيشتر عرضه‌كننده سهام بودند. فروش 8 ميليون سهم توسط شركت گروه بهمن طي هفته گذشته از جمله اين عرضه ها است.
از سوي ديگر، «خبهمن» تغيير مالكيت 6/31 ميليارد ريالي (معادل 6/15 درصد ارزش كل معاملات) را از سوي سهامداران حقوقي به حقيقي تجربه كرده است. مثبت شدن اين نماد در پايان هفته منجر شد تا عرضه‌هاي بسيار سنگيني از سوي سهامداران حقوقي صورت گيرد و تغيير مالكيت يادشده را رقم زند. از اين بين، 17 ميليون سهم اين نماد توسط شركت سرمايه گذاري غدير طي هفته گذشته فروخته شد.
با اين حال، در نماد «اخابر» تغيير مالكيت 2/21 ميليارد ريالي (معادل 2/11 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي انجام شده است. حمايت حقوقي‌ها در كنار لغو ممنوعيت فروش اينترنت به مخابرات ايران باعث شد تا حقوقي‌ها با ارزشمند دانستن سهم اين نماد، در نقش خريدار ظاهر شوند.
از طرف ديگر، «شپنا» كه طي هفته گذشته روندي نسبتا ملايم داشت و اگر بازار مشابه روزهاي عادي عمل مي‌كرد احتمالا با عرضه‌هاي سنگيني از سوي سهامداران حقوقي مواجه بود، اما با توجه به حضور حمايتي حقوقي‌ها طي روزهاي اخير (ركود بورس) اين نماد تغيير مالكيت چنداني را تجربه نكرد. طي هفته گذشته، حدود 120 ميليون سهم توسط شركت تعاوني م.ك.س.م وزارت بهداشت و درمان آموزش فروخته و توسط شركت آواي پرديس سلامت خريداري شد. در نهايت، نماد «فارس» طي هفته گذشته شاهد حضور پررنگ حقوقي‌ها در نقش خريدار بود به طوري كه در اين نماد تغيير مالكيت 9/100 ميليارد ريالي (معادل 2/34 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي صورت گرفته است. قرمز بودن منحني در تمامي روزهاي هفته نشان از اقبال قابل توجه سهامداران حقوقي به اين نماد دارد.

وپاسار وبملت تحلیل پارسان تحلیل بورس تحلیل بازار سهام تحلیل بازار سرمایه پارسان

وپاسار وبملت تحلیل پارسان تحلیل بورس تحلیل بازار سهام تحلیل بازار سرمایه پارسان

مرجع : دنیای اقتصاد / بهزاد بهمن‌نژاد

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*