خانه / بورس و سهام / عرضه های سنگین توسط حقوقیها

عرضه های سنگین توسط حقوقیها

پس از سرازیر شدن حجم نقدینگی بازارهای موازی به بازار سرمایه خریداران حقیقی با عطش زیادی به دنبال خرید سهام بوده و از سوی دیگر حقوقی های فعال بازار که مدتها به دنبال چنین فرصتی بودند با تمام قوا اقدام به فروش سهام زیر مجموعه خود می کنند تا بتوانند از این طریق هم سود مناسبی شناسایی کنند و هم به حجم نقدینگی خود اضافه نمایند.

به همین دلیل هم اکنون پس از گذشت 45 دقیقه از ابتدای بازار ارزش معاملات به بیش از 100 میلیارد تومان رسیده است که این امر در چند سال گذشته به ندرت اتفاق افتاده است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*