خانه / بورس و سهام / افزایش 9 درصدی سود خالص “دتولید” در مقایسه با سال گذشته

افزایش 9 درصدی سود خالص “دتولید” در مقایسه با سال گذشته

شرکت تولید دارو همزمان با انتشار پیش بینی سال مالی 93 از افزایش 8 درصدی سود سال مالی 92 خبر داده است و افزایش 9 درصدی سود سال مالی 93 در مقایسه با سال 92 خبر داده است.

تولید دارو در سال مالی 92 با سرمایه 100 میلیارد ریالی مبلغ 2 هزار و 488 ریال و برای سال مالی 93 با سرمایه 130 میلیارد ریالی مبلغ 2 هزار و 82 ریال درآمد هر سهم را اعلام کرده است.

 شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 100 میلیارد ریال در نخستین پیش بینی مبلغ یک هزار و  841 ریال، در تاریخ 4 و 20 آبان 92 به ترتیب مبلغ دو هزار و 220 و 2 هزار و 228 ریال اعلام کرده است و در اسفند ماه، مبلغ دو هزار و 304 ریال و مطابق اطلاعات حسابرسی شده مبلغ دو هزار و  488 ریال اعلام کرده است.

 شرکت دلایل تغییر را کاهش هزینه های مالی پیش بینی برای سال مالی 1392 نسبت به عملکرد 9 ماهه ، ناشی از اصلاحات در سود تسهیلات و پیش بینی در دریافت مبالغ تسهیلات، تغییر در فصل سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی) ، نسبت به عملکرد 9 ماهه بعلت زیان ناشی از تسعیر ارز،  تغییر در سرفصل های فروش و بهای تمام شده مربوط به افزایش در مقدار فروش نسبت به پیش بینی قبل که متناسب با آن موجب افزایش بهای تمام شده و مبلغ فروش اعلام کرده است.

دتولید” پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را با سرمایه 130 میلیارد ریال در تاریخ 23بهمن92 مبلغ دو هزار و 68 ریال و مطابق اطلاعات حسابرسی شده جدید با  پیوست مبلغ دو هزار و 82 ریال اعلام کرده است.

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 در مقایسه با پیش بینی سال مالی 92 به ترتیب؛ فروش 16 درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته 22 درصد افزایش، سود عملیاتی 11 درصد افزایش، هزینه مالی 110 درصد افزایش و سود خالص 9 درصد افزایش را نشان می دهد.

شرکت پیش بینی تقسیم سود سال مالی 93 را به ازای هر سهم مبلغ 1 هزار و 860 ریال اعلام کرده است.

سنا

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*