خانه / بورس و سهام / مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری ذوب آهن صادر شد

مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری ذوب آهن صادر شد

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز تأسیس و فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان را صادر کرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان در سهام و در اندازه کوچک بوده و دارای حداقل 20 هزار واحد سرمایه گذاری و حداکثر 10 برابر حداقل واحد سرمایه گذاری است.

بر اساس این گزارش، مدیر، موسس و ضامن نقدشوندگی این صندوق، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران، شرکت ذوب آهن اصفهان، متولی، شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر، حسابرس، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران هستند

“صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک ذوب­آهن اصفهان”در اجرای ماده 28 و بند 6 مادۀ 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 و مادۀ 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 1388، با مجوز این سازمان در تاریخ 01/05/1393تحت  شمارۀ 34362 و شناسۀ ملی 14004265470نزد مرجع ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند هـ مادۀ 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدیدبه منظور تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 1388، در تاریخ 11/05/1393 تحت شمارۀ 11268نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

این صندوق سرمایه­ گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامۀ مصوب خود به ­عنوان یک نهاد مالی “صندوق سرمایه­ گذاری” فعالیت نماید.

فعالیت این صندوق سرمایه­ گذاری تا پایان تاریخ 31/04/1396 از نظر این سازمان مجاز است.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*