خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﻧﻤﺎیندگی ﻻﻣﭗ کم ﻣﺼﺮف ﺻﻨﺎم

استخدام ﻧﻤﺎیندگی ﻻﻣﭗ کم ﻣﺼﺮف ﺻﻨﺎم

ﻧﻤﺎیندگی ﻻﻣﭗ کم ﻣﺼﺮف ﺻﻨﺎم ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﺮوش ﺧﻮد اقدام به استخدام ﺗﻌﺪاد ٣ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺸﯽ   ﺧﺎﻧﻢ در ﻣﺤﺪوده اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/15966

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*