خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و داراﻟﻘﺮآن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ (ع)

استخدام ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و داراﻟﻘﺮآن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ (ع)

۱-اﭘﺮاﺗﻮر و وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺗﻠﻔﻦ۲-اﭘﺮاﺗﻮر ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﮐﺎرﺑﺮدى۳-ﮐﺎرﻫﺎى ادارىاستخدام می شود.استخدام اپراتور تلفن و کامپیوتر و کارمند اداریدر ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ زﻧﺎﻧﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﺒﺎدى ۶۷ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17791

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*