خانه / استخدام و بازار کار / استخدام مدیر فروش در شرکت Lenovo

استخدام مدیر فروش در شرکت Lenovo

Lenovoاﺳﺘﺨﺪام می کند : ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش (ﺧﺎﻧﻢ) ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر: ﺗﻤﺎم وﻗﺖ (ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ) ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﮐﻨﻴﺪ.&nb …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/17806

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*