خانه / بورس و سهام / نگاهی بر صورت های مالی 6 ماهه “وامید”

نگاهی بر صورت های مالی 6 ماهه “وامید”

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با سرمایه 10 هزار میلیارد ریال طی 6 ماه مبلغ 9 هزار و 245 میلیارد و 110 میلیون ریال سود خالص دوره کسب کرد و بر این اساس مبلغ 925 ریال سود به ازای هرسهم کنار گذاشت.

سنا ،شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در دوره 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 92 معادل 9 هزار و 266 میلیارد و 679 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و فروش سرمایه گذاری داشت.

بر اساس این گزارش از درآمد این شرکت هزینه های عمومی،اداری کسر و درآمدهای عملیاتی به آن افزوده شد و معادل 9 هزار و 236 میلیارد و 21 میلیون ریال سود عملیاتی دوره بدست آمد.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و خالص درآمدهای متفرقه به آن اضافه شد و سود خالص دوره به 9 هزار و 245 میلیارد و 110 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 925 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 11 هزار و 302 میلیارد و 155 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند %s *

*