خانه / بورس و سهام / نگاهی بر صورت های مالی 6 ماهه “وامید”

نگاهی بر صورت های مالی 6 ماهه “وامید”

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با سرمایه 10 هزار میلیارد ریال طی 6 ماه مبلغ 9 هزار و 245 میلیارد و 110 میلیون ریال سود خالص دوره کسب کرد و بر این اساس مبلغ 925 ریال سود به ازای هرسهم کنار گذاشت.

سنا ،شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در دوره 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 92 معادل 9 هزار و 266 میلیارد و 679 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و فروش سرمایه گذاری داشت.

بر اساس این گزارش از درآمد این شرکت هزینه های عمومی،اداری کسر و درآمدهای عملیاتی به آن افزوده شد و معادل 9 هزار و 236 میلیارد و 21 میلیون ریال سود عملیاتی دوره بدست آمد.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و خالص درآمدهای متفرقه به آن اضافه شد و سود خالص دوره به 9 هزار و 245 میلیارد و 110 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 925 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 11 هزار و 302 میلیارد و 155 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*