خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن آذر

استخدام ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن آذر

ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن آذر ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺠﺮب ذﯾﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ:شرایط استخدام:١- آﺷﭙﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ٢- ﮐﻤﮏ آﺷﭙﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ٣- ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ) ٣ ﻧﻔﺮ۴- ﻻﻧﺪرى ﯾﮏ ﻧﻔﺮ۵- ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﯾﮏ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18023

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*