خانه / استخدام و بازار کار / استخدام جهت اﻫﻮرا ﭘﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

استخدام جهت اﻫﻮرا ﭘﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

اﻫﻮرا ﭘﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادى ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﻀﻮرى ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. مزایای استخدامی: ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ+ ﺑﻴﻤﻪ+ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ تلفن تماس جهت استخدام: ٠٩٣۵٩٣۵٠٧٠٧ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18233

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*