خانه / استخدام و بازار کار / استخدام ﺷﺮکت ﺳﺒﺰﺑﺎوران ﻓﺮدوس

استخدام ﺷﺮکت ﺳﺒﺰﺑﺎوران ﻓﺮدوس

ﺷﺮکت ﺳﺒﺰﺑﺎوران ﻓﺮدوس ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودى ﻧﻴﺮوى ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ٣٠٠ﺗﻮﻣﺎن +ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﯽ +ﺑﻴﻤﻪ + اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس جهت استخدام : ٠٩١۵٣٢ …


اشتراک گذاری این مطلب در :  


  

  

  


  


  


  

  

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18235

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*