خانه / استخدام و بازار کار / استخدام حسابدار و فروشنده جهت ﺷﺮکت ﺑﺎزرﮔﺎنی

استخدام حسابدار و فروشنده جهت ﺷﺮکت ﺑﺎزرﮔﺎنی

یک ﺷﺮکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎزرﮔﺎنی ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺮاد ذﯾﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ: عناوین استخدام: ١- ﺣﺴﺎﺑﺪار ٢- ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ اى  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس: ٨ اﻟﯽ ١۵  …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18304

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*