خانه / استخدام و بازار کار / بیکاری بازهم افزایش یافت + جدول

بیکاری بازهم افزایش یافت + جدول

بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۳) ۳.۲ درصد و نسبت به بهار ۱۳۹۴، یک درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران طی گزارشی از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۹۴ خبر داد که نرخ بیکاری در تابستان امسال  ۱.۴درصد افزایش یافت و به ۱۰.۹درصد رسید.

همچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله وبیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۰.۹ درصد از جمعیت جوان فعال، بیکار بوده اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌ دهد که ۸.۵ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیش‌تر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است.

*خدمات بیشترین سهم اشتغال را دارد

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۸.۶ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۲ و کشاورزی با ۱۹.۲ درصد قرار دارند.

سایت شغل یابی سایت استخدام اخبار بازار کار اخبار استخدام آمار بیکاری

*بیکاری جوانان تشدید شد

بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۷ درصد از جمعیت فعالی این گروه سنی در تابستان  امسال بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲.۸ درصد و نسبت به فصل قبل ۰.۷ درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله حاکی از آن است که ۲۳.۴ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ۱۳۹۴ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۳) ۳.۲ درصد و نسبت به بهار ۱۳۹۴، یک درصد افزایش یافته است.

سایت شغل یابی سایت استخدام اخبار بازار کار اخبار استخدام آمار بیکاری

بررسی سهم شاغلین ۱۵ساله و بیش‌تر با ساعت کار معمول۴۹ ساعت و بیش‌تر نشان می‌دهد. ۴۱.۰ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیش‌تر از استاندارد کار می‌کنند.

سایت شغل یابی سایت استخدام اخبار بازار کار اخبار استخدام آمار بیکاری

منبع: تسنیم

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*