خانه / بورس و سهام / پیش بینی حسابرسی شده “فارس”

پیش بینی حسابرسی شده “فارس”

شرکت مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس با سرمایه ای معادل 2 هزار و 478 میلیارد و 861 میلیون و 400 هزار تومان پیش بینی حسابرسی شده درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 خرداد 92 را منتشر کرده است.

“فارس” در گزارش خود برای هر سهم مبلغ 921 ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی گذشته 26 درصد افزایش داشته است.

شایان ذکر است بندهاي با اهميت گزارش حسابرس در خصوص مفروضات مبناي تهيه صورت سود و زيان پيش بيني شده بشرح زیر می باشد:

1- مقايسه بودجه سود و زيان شرکت ها فرعي تلفيق شده با عملکرد واقعي آنها در سه ماهه اول سال مالي 92 مؤيد عدم تحقق بخشي از عمليات پيش بيني شده و نيز کاهش درآمد حاصل از فروش، ناشي از نبودن امکان انجام صادرات، مي باشد. به رغم مطالب مذکور تعديلات مورد لزوم در سود و زيان پيش‌بيني شده تلفيقي گروه و شرکت اصلي بعمل نيامده و اطلاعات مورد لزوم نيز از اين بابت ارائه نشده است.

2- طبق قرارداد منعقد فيمابين شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت اصلي، تقسيط و بازپرداخت بدهيهاي ناشي از انتقال مطالبات شرکت ملي صنايع پتروشيمي از شرکتهاي فرعي واگذار شده به شرکت اصلي اعم از ريالي و ارزي مي بايد طي 36 ماه از ابتداي آذر ماه 91 آغاز مي گرديد. همچنين از تاريخ خصوصي شدن شرکت اصلي کارمزد تقسيط بدهي ها و وجه ‌التزام مربوط به اقساط معوق قابل محاسبه است. با توجه به واگذاري هاي انجام شده طي سنوات 91 و 92، شرکت از تاريخ 17 خردادماه 92 خصوصي تلقي مي گردد، ليکن از بابت کارمزد و وجه التزام متعلقه مبلغي در صورت سود و زيان پيش بيني شده درج نگرديده است.

3- در سال مالي قبل در اجراي استاندارد حسابداري، تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي ها، ناشي از کاهش شديد ارزش ريال به حساب سود و زيان منظور شده بود. استاندارد حسابداري مذکور مورد تجديد نظر قرار گرفته، لذا آثار مالي ناشي از به کارگيري تغييرات موصوف در سال 92، بر سود قابل تقسيم اثر دارد.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*