گزارش اصلاحی شرکت “کمنگنز” از عملکرد ۶ ماهه

0
شرکت معادن منگنز ایران که سرمایه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان را در اختیار دارد اصلاحیه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه را منتشر کرده است.

“کمنگنز” برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۶۱۳ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که در دوره ۶ ماهه موفق به تحقق ۲۲ درصد از آن شده است.

بودجه پیش بینی شده برای سال مالی مورد بررسی در این شرکت در مقایسه با گزارش قبلی (مبلغ ۶۲۱ ریال) نزدیک به ۱.۵ درصد کاهش داشته و شرکت علل تغییرات در صورتهای مالی را به شرح زیر اعلام نموده است:

۱- کاهش ۴۶۰ میلیون تومانی سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به عدم تحقق فروش ۲۰۰۰۰ تن خاک سرخ در سه ماهه سوم

۲- افزایش هزینه های مالی بمبلغ ۴۵ میلیون تومان به علت پیش بینی دریافت وام درسه ماهه چهارم به مبلغ یک میلیارد تومان

۳- افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ناشی از خالص سود حاصل از فروش سهام شرکت در شرکت مس کاوان عباس آباد به مبلغ ۳۹۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۴- کاهش درآمد سود سپرده های بانکی به مبلغ ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به علت واگذاری اوراق سپرده بانک مسکن

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ