یکی از وزرای دولت روحانی در دادگاه کیفری محاکمه شد !

0

به گزارش ساتین : جلسه محاکمه یکی از وزرای دولت روحانی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

صبح سه شنبه جلسه رسیدگی به اتهامات یکی از وزرای دولت یازدهم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار شد.
اتهامات آقای وزیر مربوط به زمانی است که وی به عنوان معاون وزیر در یکی از وزارتخانه ها مشغول به کار بود. این پرونده با شکایت یکی از سازمانهای نظارتی علیه متهم تشکیل است.
امروز وزیر متهم خودش در جلسه دادگاه حاضر نشد و دو تن از وکلای خود را برای دفاع به دادگاه فرستاد.
پس از دفاعیات وکلا و تفهیم اتهام قضات دادگاه برای تصمیم گیری در خصوص پرونده وارد شور شدند.
مرجع :  مهر
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ