تعدیل مثبت ۴۱ درصدی “سیستم”

0
شرکت همکاران سیستم با سرمایه ۳۵ میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۸۸۳ ریال سود خالص پیش بینی کرده که با توجه به افزایش ۱۰ میلیارد تومانی سرمایه نسبت به پیش بینی قبلی ۴۱ درصد افزایش داشته است.

“سیستم” که تعدیل را عمدتاً ناشی از افزایش ۶۲ درصدی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها صرفاً به دلیل پیش بینی افزایش سود شرکت ‌های تابعه عنوان کرده است در نظر دارد ۷۵ درصد از سود خالص هر سهم را بین سهامدارانش تقسیم نماید.

گفتنی است طبق اعلام این شرکت پیش بینی خالص درآمد (هزینه)های متفرقه برای سال مالی ۹۲ به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عمدتاً مربوط به پیش بینی سود حاصل از فروش ساختمان (به مبلغ ۹ میلیارد تومان) می باشد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ