بررسی آخرین وضعیت نمادهای “زاگرس” ، “سغرب” و “جم”

0

شرکت پتروشیمی زاگرس پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را به صورت حسابرسی شده مبلغ ۴۰۱۰ ریال اعلام کرده است.

شرکت پتروشیمی زاگرس پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و به صورت حسابرسی شده مبلغ ۴۰۱۰ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره در نظر دارد معادل ۱۰۰ درصد سود خالص (به ازای هر سهم مبلغ ۴۰۱۰ ریال را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۳ پیشنهاد کند.
پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۳ در مقایسه با پیش بینی عملکرد سال مالی قبل شامل افزایش ۸ درصد فروش،افزایش ۱۲۴ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته،کاهش ۳۶ درصدی سود عملیاتی و کاهش ۲۸ کاهش سود خالص است.

زاگرس” پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۴۴۴۸  ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۵۵۷۷ ریال اعلام کرده است. شایان ذکر است، با توجه به ارائه صورتهای مالی سالیانه به صورت حسابرسی نشده، سود هر سهم تحقق یافته سال ۹۲ مبلغ ۴۸۴۰ ریال اعلام شده است.

شرکت سیمان غرب پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را به صورت حسابرسی نشده مبلغ ۱۳۷۸ ریال در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، شرکت اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۳را با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال در اسفندماه ۹۲ مبلغ ۱۳۷۸ ریال اعلام کرده است. براساس این گزارش، هیات مدیره این شرکت در نظر دارد، ۷۰ درصد سود خالص را برای تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی ۹۳پیشنهاد کند. این در حالی است که «سغرب» پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را در نخستین پیش‌بینی مبلغ ۹۱۶ ریال و در آخرین پیش‌بینی مبلغ ۱۴۳۵ ریال اعلام کرده است. این در حالی است که در پیش‌بینی سال مالی ۹۳ نرخ گاز، معادل ۸۲ میلیون و ۸۱۲ هزار مترمکعب (۶ر۶۷ مترمکعب به ازای تولید هر تن کلینکر و به نرخ ۱۰۴۰ ریال) و نرخ مازوت، ۳۹ میلیون و ۹۹۵ هزار لیتر (۶،۳۲ لیتر به ازای تولید هر تن کلینکر و به نرخ ۱۱۱۸ ریال در نظر گرفته شده است.)

شرکت پتروشیمی جم پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی مبلغ ۳ هزار و ۴۶ ریال اعلام کرد که این رقم در مقایسه با سود هر سهم سال مالی ۹۲ کاهش ۹ درصدی داشته است. علاوه بر این، شرکت در آخرین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را به صورت حسابرسی شده مبلغ سه هزار و ۳۴۷ ریال اعلام کرده است. همچنین، پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۹۳ در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد سال مالی قبل افزایش دو درصدی فروش، افزایش ۱۱ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، کاهش ۱۵ درصدی سود عملیاتی و کاهش ۹ درصدی سود خالص را نشان می‌دهد. این در حالی است که شرکت دلایل تغییر جزییات پیش‌بینی را افزایش نرخ خرید خوراک، کاهش نرخ تسعیر ارز فروش‌های صادراتی و افزایش سود پیش‌بینی شده شرکت‌های فرعی اعلام کرده است. در سویی دیگر، هیات مدیره در نظر دارد طی سال مالی ۹۳ نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران اقدام کند. همچنین، شرکت پیش‌بینی سود تلفیقی هر سهم برای سال مالی ۹۳ را اعلام نکرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ