بیش‌ترین سفر ایرنی‌ها متعلق به خانواده دیپلمه‌ها و پایین‌تر است

0

بررسی سفر ایرانی‌ها از نظر تحصیلات سرپرست خانوارها بیانگر آن است که با وجود سفر حدود دو میلیونی خانوارهایی با سرپرست بی سواد، این باسوادها هستند که سرپرستی حدود ۸۴ درصد خانواده‌های سفر کرده را برعهده داشته‌اند.

به گزارش  (ایسنا) طبق آخرین نتایج آمارگیری گردشگری که در سال ۹۱ توسط مر کز آمار ایران انجام شده است از بین نزدیک به ۲۱ میلیون و ۷۴۹ هزار خانوار ایرانی حدود ۱۲ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۳۰۰ خانوار به سفر رفته اند که سرپرست حدود ۱۰ میلیون و ۵۶۰ هزار از این خانوارها باسواد بوده‌اند این در حالی است که در مقایسه این تعداد با بیش از ۱۷ میلیون و۴۷۰ هزار خانوار کشور با سرپرست باسواد می توان گفت که حدود ۶۰ درصد باسوادهای کشور خانواده‌های خود را به سفر برده‌اند.

بر این اساس بیش از یک میلیون و ۹۲۵ هزار خانوار یعنی حدود ۱۶ درصد به سرپرستی افراد بی سواد و حدود ۸۴ درصد نیز توسط سرپرست با سواد به مسافرت رفته‌اند.

بنابراین گزارش در بین مسافران تابستانی حدود ۵۹ درصد سرپرستانی که مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر دارند خانواده‌های خود را به سفر برده‌اند به طوری که سرپرست حدود ۱۳ میلیون و ۹۵۷ هزار خانوار کشور در این رنج تحصیلی قرار دارند که در این میان هشت میلیون و ۲۷۸ هزار خانوار سفر کرده به سرپرستی فردی با تحصیلات دیپلم و پایین‌تر به مسافرت رفته‌اند که این تعداد حدود ۶۶ درصد از کل خانوارهای سفر کرده و بیش از ۷۸ درصد از خانوارهایی با سرپرست با سواد را شامل می شود.

همچنین نزدیک به ۸۲۹ هزار و ۸۵۰ خانوار در کشور دارای سرپرستانی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم هستند که حدود ۵۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر این سرپرستان معادل ۶۲ درصد این گروه، خانواده‌های خود را در فصل مورد بررسی به سفر برده اند.

اما لیسانسه‌ها که بیش از یک میلیون و ۵۶۳ هزار و ۳۹۴ خانواده را سرپرستی می‌کنند اهل سفر بوده و حدود ۶۸ درصد آنها یعنی نزدیک به یک میلیون و ۶۳ هزار نفرشان خانواده های خود را در تابستان ۹۱ به سفر برده اند.

فوق لیسانسه‌ها و دکترای حرفه‌ای از دیگر گروه‌های تحصیل کرده کشور هستند که بیش از ۷۰ درصد از آنها به همراه خانواده به گردش رفته اند.

بر این اساس از بین ۴۱۶ هزار و ۱۲۷ خانوار به سرپرستی فردی با تحصیلات فوق لیسانس و دکترای حرفه ای بیش از ۲۹۶ هزار و ۷۰۰ خانوار مسافر تابستان بوده اند.

در عین حال حدود ۵۸ درصد یعنی حدود ۳۳ هزار و ۷۶۵ خانوار به سرپرستی فردی با تحصیلات دکترای حرفه ای نیز در زمان مورد بررسی مسافرت کرده اند که این گروه در مجموع ۵۷ هزار و ۴۱۲ سرپرست خانوار ایرانی را تشکیل می دهند.

همچنین حدود ۵۸ هزار و ۴۲۷ خانوار کشور سرپرستانی با تحصیلات حوزوی دارند که از این تعداد ۳۷ هزار و ۱۹ خانوار یعنی در حدود ۶۳ درصد به سفرهای تابستانی در سال ۹۱ رفته اند.

اما نزدیک به ۵۷ درصد سرپرستان خانواری که فاقد مدرک تحصیلی رسمی هستند در تابستان گذشته به همراه خانواده های سفر کرده‌اند به عبارتی از میان بیش از ۵۸۷ هزار و ۹۰۰ خانوار به سرپرستی افرادی که مدارک رسمی تحصیلی ندارند بالغ بر ۳۳۵ هزار و ۳۰۰ خانوار به مسافرت رفته اند.

طبی آمار ارائه شده، در کشور حدود چهار میلیون و ۲۷۸ هزار و ۸۶۳ خانوار وجود دارد که سرپرستان آنها بی سوادند که بیش از یک میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۷۰ نفر از این سرپرستان معادل ۴۵ درصد این گروه خانواده‌های خود را به سفر برده‌اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ