تعدیل منفی بانک تجارت ، پتروشیمی زاگرس

0

شرکت بانک تجارت با سرمایه ۴۵٫۷۰۰ میلیارد ریالی در گزارش پیش بینی بر اساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را مبلغ ۱۳۶ ریال پیش بینی نموده و در ۹ ماهه توانسته ۶۷ درصد آن را پوشش دهد.

لازم به ذکر است که “وتجارت” سود هر سهم خود را نسبت به گزارش قبلی با تعدیل منفی ۱۶درصدی برآورد نموده است.که دلایل اصلی آن کاهش ۱۸ درصدی جمع درآمد ها و کاهش ۸۲ درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد.

شرکت پتروشیمی زاگرس با سرمایه ۲٫۴۰۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۲٫۵۷۸ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است “زاگرس” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۲۴ درصدی برآورد نموده است.که دلیل اصلی این تغییرات به شرح ذیل می باشد:

۱٫ کاهش ۶ درصدی در فروش

۲٫ کاهش ۵ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۳٫ کاهش ۱۰۰ درصدی خالص درآمد عملیاتی

۴٫ افزایش ۴۹۵ درصدی هزینه مالی

۵٫ کاهش ۴۷ درصدی خالص درآمد غیر عملیاتی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ